Rozwój języka

Czy jest pan zwolennikiem rozwoju i ewolucji języka?

Tom: To nie takie proste. Inaczej jest z językami komercyjnymi, a inaczej z językami typu public domain z otwartym dostępem do kodu źródłowego. Jeśli istnieje jeden decydent odpowiedzialny za wprowadzanie zmian w języku i zmiany te są wprowadzane powoli i metodycznie, to jest dobra rzecz — niektórym jednak nie podoba się konieczność płacenia za kompilatory lub płacenia rocznych opłat za pielęgnację kompilatora, który nie zmienia się zbyt często. Z takimi problemami borykaliśmy się od lat. Jest to jeden z problemów napotykanych podczas projektowania i wdrażania języka programowania — takie same trudności występują oczywiście w przypadku systemów operacyjnych.

W jaki sposób podejmuje ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.