Siła prostoty

Powiedział pan, że prostota i siła są diabelskimi bliźniakami. Czy mógłby pan rozwinąć tę myśl?

James Gosling: Często się zdarza, że systemy, które mają naprawdę duże możliwości, są złożone. Weźmy na przykład specyfikację Java EE. Występuje w niej obsługa transakcji i utrwalania — są to mechanizmy dające naprawdę duże możliwości. Jednak w początkowym okresie języka Java nie działały takie mechanizmy.

System był faktycznie bardzo prosty. Można było usiąść i bez trudu go zrozumieć. Jeśli ograniczymy się do samego języka Java i podstawowych interfejsów API, język ten w dalszym ciągu będzie prosty. Kiedy jednak zaczniemy używać bardziej zaawansowanych podsystemów, takich jak biblioteka Swing i Java EE, oraz całej reszty, możemy odnieść ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.