Uczenie się i nauczanie

Czytałem, że kiedy zaczynał pan pracować w firmie Ericsson, to nie wiedział pan prawie nic o programowaniu. W jaki sposób nauczył się pan programować?

Ivar Jacobson: Kiedy zaczynałem pracować w firmie Ericsson, nie wiedziałem niczego o telekomunikacji. To było bardzo cenne doświadczenie. Mimo że pracowałem w dziale zajmującym się produkcją przełączników sprzętowych, mogłem abstrahować od idei budowania dużych systemów. Pracowałem tam prawie cztery lata i nauczyłem się sposobu myślenia o systemach w ogóle. Ta wiedza była bardzo unikatowa, ponieważ ludzie pracujący nad oprogramowaniem nie mieli doświadczenia w budowaniu dużych systemów.

Byłem inżynierem elektrykiem — prawdopodobnie jedyną osobą, która posiadała wykształcenie ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.