Wiedza

W jakim stopniu wiedza z inżynierii oprogramowania jest związana z konkretnym językiem programowania?

Ivar: W bardzo niewielkim. Uniwersytety uczą języków programowania, zatem powszechnie uważa się, że centralnym punktem jest język. Prawdziwy problem polega jednak na zrozumieniu oprogramowania w ogóle.

W jaki sposób definiuje się wymagania? Skąd możemy się dowiedzieć, że budujemy właściwy system? Jak sprawdzić, czy sposób użyty do budowania systemu jest prawidłowy? W jaki sposób realizować zarządzanie konfiguracją i kontrolę wersji? W jaki sposób zastosować 30 bądź 40 praktyk, których nie nauczyliśmy się w szkole?

W szkołach ludzie uczą się łatwych rzeczy — takie właśnie znajdują się w szkolnych programach nauczania. Języki programowania ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.