Wielokrotne wykorzystywanie kodu i generyczność

W jaki sposób język Eiffel postępuje z modyfikacjami oraz ewolucją programów?

Bertrand: Rozszerzalność, razem z możliwościami wielokrotnego wykorzystywania kodu, od samego początku była głównym celem projektu. Do pewnego stopnia jest to powód, dla którego projekt języka Eiffel był kontynuowany, ponieważ — jak powiedziałem — początkowo opracowaliśmy ten język jako narzędzie wewnętrznego użytku, a nie jako coś, co będziemy sprzedawać reszcie świata. Pomyśleliśmy o rozszerzeniu dostępności Eiffela dopiero wtedy, kiedy programiści zaczęli mówić, że Eiffel różni się od języków, które wykorzystywaliśmy wcześniej, głównie tym, że pozwala na znacznie łatwiejsze zmienianie zdania. Można było to robić bez ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.