Zarządzanie wzrostem i ewolucją

Powiedział pan, że zaprojektował język Eiffel w ciągu popołudnia, ale zaimplementowanie tej wizji zajęło prawie 20 lat.

Bertrand: Kluczowe pojęcia są naprawdę bardzo proste, a reszta — jak mówią niektórzy — to komentarz. Do pewnego stopnia właśnie tak postępowaliśmy. Przez ostatnie 20 lat rozwijaliśmy podstawowe koncepcje.

Weźmy klasy albo dziedziczenie, zwłaszcza dziedziczenie wielokrotne. Weźmy typy generyczne, kontrakty oraz szereg innych własności języka. Na przykład własność, która jest bardzo ważna w języku Eiffel — zapewnienie jednego dobrego sposobu wykonywania każdej operacji. Albo idea wysokiego współczynnika sygnału do szumów: celem języka nie powinno być dążenie do jak najmniejszego rozmiaru za wszelką ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.