O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Windows 8. Praktyczne rozwiązania

Book Description

Dzięki tej książce poznasz tajniki systemu Windows 8 i dowiesz się, jak usprawnić Twój system. Jeśli postąpisz zgodnie z zawartymi tu wskazówkami, zauważysz, że system szybciej się uruchamia. Ponadto dowiesz się, jak uruchomić Windows 8 na komputerach spod znaku ugryzionego jabłka oraz jak błyskawicznie dostać się do najczęściej używanych folderów. Twoją ciekawość na pewno wzbudzą wskazówki poświęcone pracy w chmurze. Integracja z usługą SkyDrive to tylko jeden z punktów. Na koniec przekonasz się, że Windows 8 może być jeszcze lepszym partnerem w zakresie składowania i odtwarzania plików multimedialnych oraz zarządzania tymi plikami. Jest to obowiązkowa lektura dla każdego nowego użytkownika systemu Windows 8.

Table of Contents

 1. Przedmowa
  1. Jak korzystać z tej książki
  2. Organizacja książki
  3. Konwencje używane w tej książce
  4. Korzystanie z przykładów kodu
  5. Podziękowania
 2. 1. Porady dotyczące konfiguracji i uruchamiania
  1. Sposób 1. Wyłączanie ekranu blokowania systemu Windows 8
   1. Sposób na sposób
    1. Zobacz również
  2. Sposób 2. Dostosowywanie ekranu blokowania
   1. Zmiana obrazu ekranu blokowania
   2. Blokowanie ustawionego obrazu ekranu blokowania
   3. Wybieranie aplikacji, których powiadomienia mają być wyświetlane na ekranie blokowania
    1. Zobacz również
  3. Sposób 3. Skracanie czasu bootowania
   1. Konfiguracja BIOS-u w celu szybszego uruchamiania
    1. Zobacz również
  4. Sposób 4. Przyspieszanie uruchamiania poprzez wstrzymywanie programów i usług grupy Autostart
   1. Eliminowanie programów uruchamianych przy starcie systemu
   2. Czyszczenie folderu Autostart
   3. Korzystanie z Menedżera zadań
   4. Wykorzystanie Rejestru do zatrzymywania programów uruchamianych na starcie
   5. Wyłączanie usług uruchamianych na starcie
   6. Sposób na sposób
    1. Zobacz również
  5. Sposób 5. Resetowanie i odświeżanie komputera zamiast kompletnej reinstalacji systemu
   1. Tworzenie własnego punktu odświeżania
    1. Zobacz również
  6. Sposób 6. Instalacja i uruchamianie systemu Windows 8 na komputerach Mac
   1. Instalacja i uruchamianie Windows 8 za pomocą aplikacji Parallels Desktop
   2. Instalacja i uruchamianie Windows 8 za pomocą aplikacji VMWare Fusion
   3. Uruchamianie Windows 8 za pomocą aplikacji VirtualBox
    1. Zobacz również
  7. Sposób 7. Zastosowanie platformy Hyper-V do instalacji i uruchamiania innych systemów operacyjnych w Windows 8
   1. Sposób na sposób
    1. Zobacz również
 3. 2. Dostosowywanie ekranu startowego, interfejsu Windows 8 oraz aplikacji
  1. Sposób 8. Tworzenie folderu aplikacji w celu szybkiego ich uruchamiania z poziomu ekranu startowego i pulpitu
   1. Zobacz również
  2. Sposób 9. Umieszczanie kafelka Komputer na ekranie startowym
   1. Sposób na sposób
    1. Zobacz również
  3. Sposób 10. Wymuszanie wyświetlania aplikacji desktopowych na ekranie startowym
   1. Zobacz również
  4. Sposób 11. Dostosowywanie ekranu wszystkich aplikacji interfejsu Windows 8
   1. Zobacz również
  5. Sposób 12. Dodawanie folderów i innych obiektów do ekranu startowego
   1. Sposób na sposób
    1. Zobacz również
  6. Sposób 13. Uruchamianie natywnych aplikacji Windows 8 w sąsiadujących oknach
  7. Sposób 14. Dostosowywanie ekranu startowego
   1. Dodawanie i usuwanie kafelków
   2. Dostosowywanie kafelków
   3. Tworzenie i dostosowywanie grup kafelków
   4. Zmiana motywu
   5. Kontrola zachowania kafelków dynamicznych
    1. Zobacz również
  8. Sposób 15. Dostęp do wszechstronnych narzędzi wyszukiwania w Windows 8
   1. Poczta
   2. Finanse
   3. Mapy
   4. Muzyka
   5. Więcej porad dotyczących wyszukiwania
  9. Sposób 16. Zastosowanie Menedżera zadań do śledzenia użytkowania aplikacji
   1. Zgłębianie szczegółów dotyczących aplikacji
   2. Sprawdzanie historii użytkowania aplikacji
   3. Sposób na sposób
  10. Sposób 17. Zastosowanie własnych plików graficznych do edycji konta użytkownika
 4. 3. Dostosowywanie pulpitu
  1. Sposób 18. Przywracanie standardowego Menu Start platformy Windows w systemie Windows 8
   1. Start8
   2. StartFinity
    1. Zobacz również
  2. Sposób 19. Korzystanie z wbudowanego zminimalizowanego Menu Start
   1. Sposób na sposób
    1. Zobacz również
  3. Sposób 20. Przywracanie na pulpit paska Szybkie uruchamianie
   1. Zobacz również
  4. Sposób 21. Dodawanie do pulpitu szybkiego, prowizorycznego Menu Start
   1. Sposób na sposób
    1. Zobacz również
  5. Sposób 22. Umieszczanie na pulpicie funkcji Tryb boski systemu Windows
   1. Sposób na sposób
  6. Sposób 23. Uruchamianie aplikacji desktopowych i aplikacji natywnych Windows 8 w sąsiadujących oknach
   1. Zobacz również
  7. Sposób 24. Umieszczanie na pulpicie użytecznych ikon nawigacyjnych
   1. Sposób na sposób
  8. Sposób 25. Dostosowywanie pulpitu do pracy z tabletem
   1. Powiększanie elementów
   2. Zwiększanie tylko rozmiaru tekstu
  9. Sposób 26. Dostosowywanie obszaru powiadomień za pomocą Edytora rejestru
   1. Ukrywanie jedynie określonych ikon z obszaru powiadomień
    1. Zobacz również
  10. Sposób 27. Zmiana listy folderów wyświetlanych w oknie dialogowym Otwieranie
  11. Sposób 28. Kontrola nad Panelem sterowania
   1. Ukrywanie nieużywanych apletów za pomocą Rejestru
   2. Ukrywanie nieużywanych apletów za pomocą Edytora lokalnych zasad grupy
  12. Sposób 29. Dostosowywanie paska zadań
  13. Sposób 30. Ukryta broń użytkownika: dostosowywanie menu kontekstowego Eksploratora plików
   1. Dodawanie do menu kontekstowego opcji Kopiuj do folderu oraz Przenieś do folderu
   2. Dodawanie i usuwanie lokalizacji docelowych dla opcji Wyślij do
   3. Uruchamianie Wiersza polecenia z menu kontekstowego
   4. Czyszczenie opcji Otwórz za pomocą
   5. Sposób na sposób
    1. Zobacz również
  14. Sposób 31. Otwieranie Wiersza polecenia z prawami administratora w dowolnej lokalizacji w Eksploratorze plików
   1. Sposób na sposób
    1. Zobacz również
  15. Sposób 32. Dostosowywanie Eksploratora plików
   1. Włączanie i wyłączanie okienek
   2. Zmiana rozmiaru ikon
   3. Dodawanie i dostosowywanie kolumn
   4. Ukryte pliki i foldery... I jeszcze coś
   5. Korzystanie z funkcji Odwróć zaznaczenie
    1. Zobacz również
 5. 4. Porady dotyczące wydajności systemu
  1. Sposób 33. Trzy szybkie porady dotyczące systemu i wydajności
   1. Planowanie konserwacji systemu Windows 8
   2. Wyświetlanie narzędzi administracyjnych
   3. Sprawdzanie pamięci
    1. Zobacz również
  2. Sposób 34. Rozwiązywanie problemów z wydajnością za pomocą Monitora zasobów
   1. Zobacz również
  3. Sposób 35. Śledzenie wydajności i niezawodności za pomocą Monitora niezawodności
   1. Sposób na sposób
    1. Zobacz również
  4. Sposób 36. Zgłębianie funkcjonowania systemu za pomocą Monitora wydajności
   1. Zobacz również
  5. Sposób 37. Poprawianie wydajności za pomocą Menedżera zadań
   1. Zakładka Procesy
   2. Zakładka Wydajność
   3. Zakładka Historia aplikacji
   4. Zakładka Użytkownicy
   5. Monitorowanie użycia procesora
    1. Śledzenie użycia CPU w czasie rzeczywistym
   6. Przydzielanie programom i procesom większej mocy obliczeniowej CPU
    1. Zobacz również
  6. Sposób 38. Skróty klawiaturowe systemu Windows 8
   1. Skróty klawiaturowe systemu Windows
   2. Inne skróty klawiaturowe
    1. Zobacz również
  7. Sposób 39. Obsługa ekranów dotykowych za pomocą gestów systemu Windows 8
   1. Gesty dotykowe systemu Windows 8
    1. Zobacz również
  8. Sposób 40. Korzystanie z apletu Historia plików do odzyskiwania plików
   1. Włączanie Historii plików
   2. Konfigurowanie ustawień funkcji Historia plików
   3. Korzystanie z Historii plików do odzyskiwania plików
    1. Zobacz również
  9. Sposób 41. Rozwiązywanie problemów za pomocą Centrum akcji
   1. Zobacz również
  10. Sposób 42. Tropienie przypadłości systemowych platformy Windows 8
   1. Zobacz również
  11. Sposób 43. Jak zaoszczędzić pieniądze: bezpłatne alternatywy dla pakietu Microsoft Office
   1. LibreOffice
   2. Apache OpenOffice
   3. Dokumenty Google
   4. Microsoft Office Web Apps
   5. Zoho Office
 6. 5. Porady związane z chmurą i serwisami społecznościowymi
  1. Sposób 44. Wykorzystywanie usługi SkyDrive do synchronizacji osobistych plików z dowolnej lokalizacji
   1. Kolorowe ikony
   2. Uzyskiwanie dostępu do wszystkich plików komputera z dowolnej lokalizacji
   3. Sposób na sposób
    1. Zobacz również
  2. Sposób 45. Usprawnianie współpracy usługi SkyDrive z pozostałymi folderami systemu Windows 8
   1. Dodawanie katalogu SkyDrive do bibliotek systemu Windows 8
    1. Zobacz również
  3. Sposób 46. Odzyskiwanie folderów usuniętych ze SkyDrive
   1. Zobacz również
  4. Sposób 47. Więcej porad dotyczących usługi SkyDrive
   1. Udostępnianie notesów programu OneNote w usłudze SkyDrive
   2. Skanowanie dokumentów do folderu SkyDrive
   3. Konfigurowanie opcji programu SkyDrive
    1. Zobacz również
  5. Sposób 48. Korzystanie z innych usług synchronizujących
   1. Dysk Google
   2. Dropbox
   3. Box (dawniej Box.Net)
   4. SugarSync
  6. Sposób 49. Konfiguracja synchronizacji systemu Windows 8
   1. Sposób na sposób
    1. Zobacz również
  7. Sposób 50. Tworzenie niesynchronizującego konta w systemie Windows 8
   1. Zobacz również
  8. Sposób 51. Zaawansowane sposoby konfiguracji synchronizacji w systemie Windows 8
   1. Zobacz również
  9. Sposób 52. Obsługa aplikacji Kontakty
  10. Sposób 53. Udostępnianie i inne podobne funkcje w systemie Windows 8
  11. Sposób 54. Inne aplikacje do obsługi sieci społecznościowych
   1. Tweetro
   2. Rowi
   3. MetroTwit
   4. TweetDeck
 7. 6. Muzyka, media i wideo
  1. Sposób 55. Otwieranie plików graficznych w Przeglądarce fotografii zamiast w natywnej aplikacji Zdjęcia
   1. Sposób na sposób
    1. Zobacz również
  2. Sposób 56. Dodawanie serwisów Facebook i Flickr do osobistej kolekcji zdjęć w systemie Windows 8
   1. Sposób na sposób
    1. Zobacz również
  3. Sposób 57. Dostosowywanie ustawień aplikacji Zdjęcia
   1. Rozwiązywanie problemów ze SkyDrive
   2. Kafelki, tła i pokaz slajdów
    1. Zobacz również
  4. Sposób 58. Dodawanie lokalizacji folderów do bibliotek zdjęć i plików wideo
   1. Zobacz również
  5. Sposób 59. Zwiększanie komfortu oglądania filmów DVD i programów TV w systemie Windows 8
  6. Sposób 60. Korzystanie z systemu Windows 8 oraz konsoli Xbox 360
   1. Sposób na sposób
  7. Sposób 61. Zwiększanie możliwości systemu Windows 8 dzięki bezpłatnym aplikacjom Movie Maker, Galeria fotografii itp.
   1. Sposób na sposób
    1. Zobacz również
  8. Sposób 62. Organizowanie zdjęć za pomocą metadanych
   1. Edycja i dodawanie tagów do zdjęć
   2. Wykorzystywanie innych metadanych
    1. Zobacz również
  9. Sposób 63. Korzystanie z plików RAW w programie Galeria fotografii w systemie Windows
   1. Zobacz również
  10. Sposób 64. Daj głośniej!
  11. Sposób 65. Konwersja muzyki z płyt winylowych i kaset na pliki MP3
 8. A. O autorze
 9. Indeks
 10. Copyright