O'Reilly logo

Windows 8. Praktyczne rozwiązania by Preston Gralla

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Porady dotyczące konfiguracji i uruchamiania

Zainstaluj system operacyjny Windows 8, uruchom go i zacznij z niego korzystać. Czy może być coś prostszego? Co tu konfigurować?

Jak się jednak okazuje, skonfigurować i dostosować można wiele elementów. Jeśli nie podoba Ci się ekran blokowania systemu Windows 8, możesz go ominąć lub dostosować do własnych wymagań. Możesz przyspieszyć bootowanie Windows 8 lub nawet osiągnąć szybsze uruchamianie. Nie jesteś też ograniczony do pojedynczej instalacji systemu Windows 8. Możesz zainstalować Windows 8 na komputerze Mac i uruchamiać inne wersje platformy Windows w ramach tej instalacji.

W tym rozdziale znajdziesz to wszystko, a także znacznie więcej.

Sposób 1. Wyłączanie ekranu blokowania systemu Windows ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required