O'Reilly logo

Windows 8. Praktyczne rozwiązania by Preston Gralla

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Porady związane z chmurą i serwisami społecznościowymi

Windows 8 to pierwsza z wersji tej platformy napisana od podstaw z nastawieniem wykorzystania zalet chmury oraz portali społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. W przeciwieństwie do poprzednich wersji systemu Windows, nie musisz instalować tych funkcji — są one wbudowane.

To nie znaczy, że nie możesz modyfikować sposobu ich działania, ponieważ taka możliwość istnieje. Możesz np. podkręcić funkcje związane z chmurą w systemie Windows 8, a w szczególności obsługę opartej na chmurze usługi składowania danych zwanej SkyDrive. W tym rozdziale nauczysz się, jak radzić sobie z tym wszystkim, a ponadto jak lepiej wykorzystać inne funkcjonalności chmury oraz funkcje związane z serwisami ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required