O'Reilly logo

Windows 8. Praktyczne rozwiązania by Preston Gralla

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Muzyka, media i wideo

System Windows 8 został stworzony do funkcjonowania w świecie skoncentrowanym na mediach, w którym cyfrowe materiały wideo, pliki muzyczne oraz zdjęcia są częścią codziennego życia. W większości przypadków aplikacje multimedialne wbudowane w system Windows 8 są proste i łatwe w użyciu. Nie oznacza to jednak, że system ten nie oferuje możliwości konfiguracji obsługi mediów. W tym rozdziale znajdziesz wiele sposobów dostosowywania funkcji multimedialnych do własnych potrzeb.

Sposób 55. Otwieranie plików graficznych w Przeglądarce fotografii zamiast w natywnej aplikacji Zdjęcia

Wolisz starą, sprawdzoną aplikację desktopową Przeglądarka fotografii od natywnej aplikacji Zdjęcia systemu Windows 8? Oto sposób na to, aby ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required