O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy

Book Description

Dzięki ksišżce "Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy" poznasz język i rodowisko PowerShell. Dowiesz się, w jaki sposób wydawać polecenia, jak stosować operatory, instrukcje warunkowe, pętle i wiele elementów znanych z innych języków programowania. Po przeczytaniu tej ksišżki będziesz potrafił zarzšdzać błędami oraz ledzić i debugować skrypty. Dodatkowo nauczysz się stosować wyrażenia regularne oraz poznasz wybrane klasy .NET oraz .COM. Cała wiedza zostanie przekazana przez jednego z twórców PowerShella, co stanowi gwarancję aktualno?ci, przydatno?ci i poprawno?ci omawianych tematów.

Table of Contents

 1. Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy
 2. Windows PowerShell: Leksykon kieszonkowy
  1. Przedmowa
   1. Konwencje typograficzne
 3. 1. Krótki przegląd Windows PowerShell
  1. Wprowadzenie
  2. Interaktywna powłoka
  3. Polecenia ustrukturyzowane (cmdlety)
  4. Ścisła integracja obiektów
  5. Administratorzy jako użytkownicy klasy pierwszej
  6. Łączenie poleceń
  7. Jak chronić się przed samym sobą?
  8. Polecenia do odkrywania nowych informacji
  9. Skrypty wszędzie
  10. Programowanie doraźne
  11. Łączenie technologii
  12. Nawigacja po przestrzeniach nazw z wykorzystaniem dostawców
  13. Znacznie, znacznie więcej
 4. 2. Język i środowisko PowerShell
  1. Polecenia i wyrażenia
  2. Komentarze
  3. Zmienne
  4. Zmienne logiczne
  5. Łańcuchy
   1. Literały i rozwijanie łańcuchów
   2. Łańcuchy wielowierszowe
   3. Sekwencje unikowe
  6. Liczby
   1. Proste przypisanie
   2. Administracyjne stałe liczbowe
   3. Liczby szesnastkowe i inne podstawy liczbowe
  7. Tablice
   1. Definiowanie tablic
   2. Dostęp do tablic
   3. Cięcie tablic
  8. Tablice mieszające (asocjacyjne)
   1. Definiowanie tablic mieszających
   2. Dostęp do tablic mieszających
  9. XML
  10. Proste operatory
   1. Operatory arytmetyczne
   2. Operatory logiczne
   3. Operatory binarne
   4. Inne operatory
  11. Operatory porównania
  12. Instrukcje warunkowe
   1. Instrukcje if, elseif i else
   2. Instrukcje switch
  13. Instrukcje pętli
   1. Instrukcja for
   2. Instrukcja foreach
   3. Instrukcja while
   4. Instrukcje do...while i do...until
   5. Instrukcje kontroli przepływu
    1. Instrukcja break
    2. Instrukcja continue
  14. Praca z .NET Framework
   1. Metody statyczne
   2. Metody instancyjne
   3. Właściwości statyczne
   4. Właściwości instancyjne
   5. Sprawdzanie typów
    1. Cmdlet Get-Member
    2. Dokumentacja .NET Framework
   6. Skrótowa notacja typów
   7. Tworzenie instancji typów
   8. Interakcje z obiektami COM
   9. Rozszerzanie typów
    1. Cmdlet Add-Member
    2. Niestandardowe pliki rozszerzeń typów
  15. Pisanie skryptów, wielokrotne używanie funkcji
   1. Pisanie skryptów
   2. Uruchamianie skryptów
    1. Wywoływanie
    2. Uruchamianie za pomocą kropki
   3. Dostarczanie danych wejściowych do skryptów
    1. Tablica argumentów
    2. Parametry formalne
    3. Wejście potokowe
    4. Słowa kluczowe cmdletów w skryptach
    5. Zmienna automatyczna $MyInvocation
   4. Pobieranie danych wyjściowych ze skryptów
    1. Wyjście potokowe
    2. Instrukcja return
    3. Instrukcja exit
   5. Funkcje
   6. Bloki skryptu
  16. Zarządzanie błędami
   1. Błędy nieterminalne
   2. Błędy terminalne
  17. Formatowanie wyjścia
   1. Niestandardowe pliki formatujące
  18. Przechwytywanie wyjścia
  19. Śledzenie i debugowanie
   1. Cmdlet Set-PsDebug
   2. Cmdlet Trace-Command
   3. Szczegółowe dane wyjściowe cmdletów
  20. Dostosowywanie powłoki
   1. Ustawienia konsoli
    1. Regulowanie rozmiaru okna
    2. Łatwiejsze zaznaczanie tekstu
    3. Efektywniejsza obsługa powłoki z wykorzystaniem klawiszy skrótu
   2. Profile
   3. Monity
   4. Uzupełnianie poleceń za pomocą klawisza Tab
 5. 3. Wyrażenia regularne
 6. 4. Zmienne automatyczne PowerShella
 7. 5. Standardowe czasowniki PowerShella
 8. 6. Wybrane klasy .NET i ich zastosowania
 9. 7. WMI
 10. 8. Wybrane obiekty COM i ich zastosowania
 11. 9. Formatowanie łańcuchów .NET
  1. Składnia formatowania łańcuchów
  2. Standardowe łańcuchy formatów liczbowych
  3. Niestandardowe łańcuchy formatów liczbowych
 12. 10. Formatowanie dat i godzin .NET
  1. Niestandardowe łańcuchy formatowania dat i godzin
 13. Indeks
 14. Copyright