Rozdział 2. Instalacja

Po zapoznaniu się z nowościami w systemie czas na instalację. Instalowanie systemu Windows Server 2008 jest stosunkowo proste. Wyzwaniem będzie dopiero jego konfigurowanie. Większa część tego rozdziału zostanie poświęcona omówieniu instalacji nienadzorowanych, automatycznych i opartych na obrazach systemu. Metody te pozwalają zaoszczędzić znaczne ilości czasu. Zaczniemy jednak od tego, co najprostsze — instalacji systemu Windows Server 2008 na pojedynczym komputerze.

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.