Rozdział 7. Zabezpieczenia i aktualizacje systemu Windows

Tematyce zabezpieczeń systemu Windows poświęcono wiele tomów — jak zabezpieczać stacje klienckie, serwery, kioski internetowe, terminale, serwery WWW i wszelkie inne komputery. W tym rozdziale skoncentrujemy się więc jedynie na wybranych narzędziach do zarządzania i automatyzowania zarządzania ustawieniami zabezpieczeń systemu Windows Server 2008. Wskażemy też kilka ustawień zasad zabezpieczeń, które mogą znaleźć zastosowanie w wielu organizacjach.

Aby uniknąć nieporozumień, autor musi przyznać, że nie przedstawia tutaj pełnego opisu każdego ustawienia zabezpieczeń systemu Windows. Wiele z nich ma bardzo wąski zakres zastosowań, przez co najlepszym podejściem w tej książce wydaje ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.