O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Windows Vista. Leksykon kieszonkowy

Book Description

Ksišżka to zwięzły przewodnik po nowatorskim systemie operacyjnym. Znajdziesz w nim niezbędne do pracy wiadomołci podane w zwartej i czytelnej postaci. Poznasz najważniejsze ele...

Table of Contents

 1. Windows Vista. Leksykon kieszonkowy
 2. Windows Vista: Leksykon kieszonkowy
  1. Wstęp
   1. Konwencje stosowane w tej książce
 3. 1. Wiadomości podstawowe
  1. Co nowego w systemie Windows Vista
  2. Edycje systemu Windows Vista
  3. Wymagania sprzętowe
  4. Indeks wydajności systemu Windows
  5. Pulpit
  6. Operacje typu „wskaż i kliknij”
  7. Okna i menu
  8. Pliki, foldery i dyski
   1. Nazwy dysków
   2. Ścieżki dostępu
   3. Ścieżki dostępu do zasobów sieciowych
   4. Krótkie i długie nazwy
   5. Typy plików i ich rozszerzenia
 4. 2. Skróty
  1. Korzystanie z plików i obiektów
  2. Uruchamianie aplikacji
  3. Skróty klawiszowe
   1. Skróty klawiszowe ułożone według klawiszy
   2. Skróty klawiszowe ułożone według funkcji
  4. Skróty klawiszowe przeglądarki Internet Explorer
  5. Skróty klawiszowe programu Poczta systemu Windows
 5. 3. Komponenty, funkcje i ustawienia systemu Windows
  1. Interfejs użytkownika
   1. Centrum ułatwień dostępu
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   2. Data i godzina
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   3. Elementy nawigacyjne (okruchy)
   4. Folder czcionek
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   5. Kosz
   6. Menu Start
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   7. Miniaturki otwartych okien
   8. Obszar powiadomień
   9. Opcje regionalne i językowe
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   10. Panel sterowania
    1. Sposób uruchomienia
    2. Sposób używania
    3. Opis
   11. Pasek adresu
   12. Pasek boczny systemu Windows i Gadżety
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   13. Pasek zadań
   14. Personalizacja
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   15. Przeglądarka czcionek
    1. Sposób uruchomienia
    2. Sposób używania
    3. Opis
   16. Przerzucanie okien i Przerzucanie okien 3W
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   17. Ustawienia ekranu
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   18. Windows Aero
   19. Zmiana schematu kolorów
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
  2. System plików, napędy, dane i wyszukiwanie
   1. Eksplorator Windows
    1. Sposób uruchomienia
    2. Sposób używania
    3. Opis
   2. Opcje indeksowania
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   3. Właściwości folderów
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   4. Właściwości plików
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   5. Wyszukiwanie
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
    3. Mechanizm wyszukiwania w indeksie
  3. Internet Explorer i Poczta systemu Windows
   1. Centrum ulubionych
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   2. Filtr witryn wyłudzających informacje
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   3. Internet Explorer
    1. Sposób uruchomienia
    2. Sposób używania
    3. Opis
   4. Menu Strona
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   5. Opcje internetowe
    1. Sposób uruchomienia
   6. Opcje zakładek (kart)
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   7. Pasek wyszukiwania
    1. Sposób uruchomienia
   8. Poczta systemu Windows
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   9. Zakładka Prywatność okna dialogowego Opcje internetowe
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   10. Zakładka Zawartość i Klasyfikator treści
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   11. Źródła RSS
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
  4. Sieć, sieć bezprzewodowa i mobilność
   1. Centrum mobilności w systemie Windows
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   2. Centrum sieci i udostępniania
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   3. Centrum synchronizacji
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   4. Konfigurowanie połączenia lub sieci
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   5. Mapa sieci
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   6. Opcje zasilania
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   7. Pliki trybu offline
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   8. Połączenie z siecią
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   9. Połączenie ze zdalnym pulpitem
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   10. Stan połączenia sieciowego
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   11. Właściwości połączeń sieciowych (przewodowych i bezprzewodowych)
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   12. Zarządzanie połączeniami sieciowymi
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   13. Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
  5. Bezpieczeństwo
   1. Centrum zabezpieczeń
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   2. Kontrola konta użytkownika
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   3. Kontrola rodzicielska
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   4. Szyfrowanie dysków za pomocą funkcji BitLocker
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   5. Windows Defender
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   6. Windows Update
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
  6. Sprzęt
   1. Autoodtwarzanie
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   2. Drukarki
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   3. Kreator dodawania sprzętu
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   4. Menedżer urządzeń
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   5. Mikser głośności
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   6. Przeglądarka dokumentów XPS
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   7. Rejestrator dźwięku
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   8. Skanery i aparaty fotograficzne
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   9. Ustawienia ekranu
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   10. Ustawienia sterowników witryny Windows Update
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   11. Właściwości dysków i woluminów
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   12. Właściwości klawiatury
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   13. Właściwości myszy
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
  7. Zarządzanie programami, użytkownikami i komputerem
   1. Edytor obiektów zasad grupy
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   2. Kalkulator
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   3. Konta użytkowników
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   4. Kreator zgodności programów
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   5. Microsoft Management Console
    1. Sposób uruchomienia
    2. Sposób używania
    3. Opis
   6. Notatnik
    1. Sposób uruchomienia
    2. Sposób używania
    3. Opis
   7. Odinstalowywanie lub zmiana programu
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   8. Program Lupa
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   9. Programy domyślne
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   10. Tablica znaków
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   11. WordPad
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   12. Wylogowanie
    1. Sposób uruchomienia
    2. Sposób używania
    3. Opis
  8. Wydajność i rozwiązywanie problemów
   1. Centrum kopii zapasowych i przywracania
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   2. Defragmentator dysków
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   3. DiskPart
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   4. Harmonogram zadań
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   5. Informacje o systemie
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   6. Informacje wydajności i narzędzia
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   7. Komputer
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   8. Konfiguracja systemu
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   9. Łatwy transfer w systemie Windows
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   10. Menedżer zadań Windows
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   11. Monitor niezawodności i wydajności
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   12. Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   13. Ochrona systemu i Przywracanie systemu
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   14. Oczyszczanie dysku
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   15. Opcje wydajności
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   16. Podgląd zdarzeń
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   17. Raporty i rozwiązania problemów
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   18. ReadyBoost
    1. Opis
   19. System
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   20. Usługi
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   21. Właściwości systemu
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   22. Zarządzanie komputerem
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
  9. Grafika i multimedia
   1. Galeria fotografii systemu Windows
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   2. Narzędzie Wycinanie
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   3. Paint
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   4. Windows DVD Maker
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   5. Windows Media Center
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   6. Windows Media Player
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
   7. Windows Movie Maker
    1. Sposób uruchomienia
    2. Opis
 6. 4. Sztuczki związane z rejestrem
  1. Podstawowe wiadomości na temat Edytora rejestru
  2. Struktura rejestru
  3. Typy wartości
  4. Ochrona rejestru w systemie Windows Vista
  5. Sztuczki związane z rejestrem
   1. Otwieranie okna wiersza poleceń z poziomu menu kontekstowego
   2. Zmiana ustawień wygaszacza ekranu o nazwie Wstążki
   3. Edytor rejestru pamięta, gdzie byłeś
   4. Zmiana zarejestrowanych użytkowników i nazw firm
   5. Kilka wygodnych skrótów pozwalających poruszać się po rejestrze
 7. 5. Wiersz poleceń
  1. Znaki zastępcze, potoki i przekierowania
  2. Polecenia wiersza poleceń
   1. attrib
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   2. cd lub chdir
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   3. cls
    1. Opis
   4. copy
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   5. date
    1. Sposób używania
    2. Opis
   6. del lub erase
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   7. dir
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   8. echo
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   9. find
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   10. md lub mkdir
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   11. mklink
    1. Sposób używania
    2. Opis
   12. move
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   13. path
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   14. prompt
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   15. query
    1. Sposób używania
    2. Opis
   16. quser
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   17. rd lub rmdir
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   18. ren lub rename
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   19. robocopy
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   20. set
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   21. sort
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   22. time
    1. Sposób używania
    2. Opis
   23. type
    1. Sposób używania
    2. Opis
   24. ver
    1. Sposób używania
    2. Opis
   25. where
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   26. whoami
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
   27. xcopy
    1. Sposób używania
    2. Opis
    3. Przykłady
 8. Indeks
 9. Copyright