Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny

Book description

Ksišżka „Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny” to zestawienie najistotniejszych informacji koniecznych do sprawnego administrowania systemem Windows Vista i sieciš kontrolowanš przez ten system.

Table of contents

 1. Windows Vista PL. Administracja Przewodnik encyklopedyczny
 2. Wstęp
  1. Układ książki
  2. Jak korzystać z tej książki
  3. Konwencje stosowane w książce
  4. Podziękowania
 3. 1. Co nowego w Windows Vista?
  1. Vista — interfejs użytkownika
   1. Interfejs Windows Aero
    1. Zmiana kompozycji Aero na inną
    2. Może się jednak zdarzyć, że użytkownik nie będzie mógł wyświetlić tego okna
   2. Kreatory Aero
    1. Vista w dobrym tonie
    2. Powiadomienia w Zasobniku systemowym
    3. Umieszczanie ikon na pulpicie
    4. Pozostałe zmiany na pulpicie
    5. Zmiana ustawień wyglądu w komputerach przenośnych
  2. Pasek boczny i gadżety
   1. Konfigurowanie paska bocznego
   2. Dodawanie gadżetów
    1. Tworzenie własnych gadżetów
  3. Bezpieczeństwo
   1. Windows Defender
    1. Konfigurowanie Windows Defendera
   2. Zapora systemu Windows
    1. Przykład działania wyjątków w Zaporze systemu Windows
   3. Kontrola rodzicielska
    1. Limity czasu
    2. Ograniczenia dotyczące korzystania z internetu
    3. Uniemożliwienie uruchamiania określonych programów
    4. Zapobieganie uruchamianiu gier przez użytkowników
    5. Monitorowanie aktywności
  4. Kontrola konta użytkownika
   1. Wyłączanie Kontroli konta użytkownika
  5. Szyfrowanie dysku za pomocą mechanizmu BitLocker
   1. Dlaczego nie zaszyfrować całego dysku?
  6. Zabezpieczanie usług systemowych
  7. Nowe metody wyszukiwania
   1. Menu Start
    1. Wyszukiwanie błyskawiczne dostępne z menu Start
     1. Po prostu wpisz i odnajdź
    2. Dostosowywanie menu Start
  8. Wyszukiwanie za pomocą Windows Explorera
   1. Pole Wyszukaj
    1. Zmiana tagów
    2. Wyszukiwanie zaawansowane
    3. Filtry logiczne
    4. Zapytania w języku naturalnym
   2. Lista nagłówków
  9. Nowy harmonogram zadań
   1. Planowanie zadań
   2. Planowanie oczyszczania dysku
  10. Opcja SideShow
  11. Nowe możliwości drukowania
   1. Korzystanie z przeglądarki plików XPS
   2. Drukowanie obrazów
    1. Jeszcze jedna sprawa
  12. Podsumowanie
 4. 2. Różne wersje Windows
  1. Pięć wersji Visty
   1. Windows Vista Home Basic
    1. Wyszukiwanie błyskawiczne
    2. Indeksowanie zawartości plików
    3. Foldery wyszukiwania
    4. Internet Explorer 7
     1. Przeglądanie w kartach
     2. Wyszukiwanie
     3. Kanały RSS
     4. Bezpieczeństwo
    5. Narzędzia diagnostyczne
    6. Zapora systemu Windows i Windows Defender
    7. Interfejs
    8. Galeria fotografii systemu Windows
    9. Rozważania o sprzęcie
   2. Windows Vista Home Premium Edition
    1. Windows Aero
     1. Szklany wygląd okien
     2. Ikony z podglądem na żywo
     3. Przerzucanie okien i okien 3-W
    2. Windows Movie Maker i DVD Maker
    3. Obszar spotkań w systemie Windows
    4. Windows Media Center
    5. Centrum mobilności w systemie Windows
     1. Xbox 360 Media Center
   3. Windows Vista Business Edition
    1. Narzędzia diagnostyczne i służące do wykonywania kopii zapasowych
    2. Podłączanie pulpitu zdalnego
   4. Windows Vista Enterprise
    1. Szyfrowanie dysku za pomocą mechanizmu BitLocker
    2. Zgodność aplikacji
    3. Wsparcie wielu języków
   5. Windows Vista Ultimate
  2. Windows Vista na tabletach PC
   1. Panel wprowadzania na komputerze typu tablet
   2. Wykreślanie tekstu
   3. Zmiana orientacji ekranu
    1. Pozostałe ustawienia tabletów PC
   4. Wskaźniki pióra
    1. Szybkie ruchy
  3. Podsumowanie
 5. 3. Sieci w systemie Windows Vista
  1. Przyłączanie do domeny Windows Server
   1. Domeny Windows
   2. Grupy robocze
   3. Przyłączanie do domeny
   4. Przyłączanie do grupy roboczej
    1. Zmiana nazwy komputera
  2. Konfiguracja TCP/IP
   1. Vista i TCP/IP
   2. Zrozumieć IP w wersji 4
    1. Adres IP
    2. Maska podsieci
    3. Brama domyślna
    4. Serwer DNS
    5. Notacja CIDR
   3. Automatyczny prywatny adres IP
    1. Korzystanie z alternatywnego adresu IP
    2. Metryka automatyczna
   4. Zrozumieć IP w wersji szóstej
  3. Narzędzia sieciowe Visty
   1. Centrum sieci i udostępniania
   2. Okno sieci
   3. Zarządzanie rozpoznaniem sieci
    1. Dostosowywanie sieci
    2. Mapa sieci
   4. Tworzenie połączenia
   5. Opcje karty sieciowej
    1. Właściwości karty sieciowej
  4. Sieci bezprzewodowe
   1. Łączenie z siecią bezprzewodową
    1. Inne połączenia sieciowe
    2. Zestawianie połączenia VPN
    3. Zezwalanie na połączenie VPN
    4. Tworzenie sieci ad hoc
    5. Rozłączanie
    6. Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi
   2. Bezpieczeństwo bezprzewodowe w Windows Vista
    1. WEP
    2. WPA
    3. Bezprzewodowe jednokrotne uwierzytelnianie
     1. Metoda pierwsza
     2. Metoda druga
     3. Trzecia metoda
    4. Tworzenie profilu inicjującego
  5. Korzystanie z sieci
   1. Blokowanie systemu
   2. Udostępnianie plików i drukarek
   3. Udostępnianie dla administratorów
    1. Udostępnianie zaawansowane
   4. Zabezpieczanie udostępnionego folderu
   5. Prawa NTFS
    1. Zachowanie praw dostępu NTFS
     1. Porównanie praw udziału i praw NTFS
    2. Najlepszy zwyczaj
   6. Dostęp do zasobu sieciowego
    1. Mapowanie dysku
  6. Pliki offline
   1. Konflikty synchronizacji
    1. Usuwanie plików offline
   2. Udostępnianie drukarki
    1. Serwer druku a Zapora systemu Windows
  7. Tworzenie konta użytkownika
   1. Standardowe konto użytkownika
   2. Konto administratora
  8. Windows Vista i Live OneCare
  9. Podsumowanie
 6. 4. Personalizowanie Visty
  1. Kontrolowanie menu Start
   1. Klasyczne i proste menu Start
   2. Dostosowywanie klasycznego menu Start
   3. Dostosowywanie prostego menu Start
   4. Inne zmiany
    1. Przywracanie domyślnych ustawień menu Start
    2. Menu Start i system plików
    3. Dodawanie i zmienianie menu
   5. Dodawanie do menu Start folderu Narzędzia administracyjne
    1. Zmiana obrazka w menu Start
    2. Kontrolowanie menu Start za pomocą rejestru
  2. Kontrolowanie paska zadań
   1. Zmiana rozmiaru i położenia paska zadań
   2. Grupowanie podobnych elementów na pasku zadań
   3. Praca z paskiem narzędzi Szybkie uruchamianie
    1. Dodawanie programu do paska narzędzi Szybkie uruchamianie
    2. Przywracanie ikony Pokaż pulpit na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie
   4. Kontrolowanie pasków narzędzi
    1. Dodawanie niestandardowego paska narzędzi
  3. Kontrolowanie zasobnika systemowego
   1. Zmiana opcji zasobnika systemowego
   2. Dostosowywanie działania ikon w zasobniku systemowym
   3. Ukrywanie wszystkich ikon zasobnika systemowego
   4. Wyłączanie powiadomień w zasobniku systemowym
    1. Używanie rejestru
    2. Używanie zewnętrznego programu
  4. Kontrolowanie kompozycji i wyglądu pulpitu
   1. Ciekawa informacja o tłach pulpitu Visty
   2. Przywracanie kompozycji domyślnej
    1. Usuwanie kompozycji
   3. Blokowanie zmian kompozycji
    1. Wyłączanie kompozycji, część druga
   4. Używanie schematów kolorów
    1. Ograniczanie liczby okien dostępnej w przerzucaniu 3D
  5. Kontrolowanie ekranu
   1. Zmiana rozdzielczości ekranu
   2. Zmiana częstotliwości odświeżania ekranu
   3. Używanie wielu monitorów
   4. Ręczne konfigurowanie wielu monitorów
    1. Kilka uwag na temat używania wielu monitorów
    2. Konfigurowanie wielu monitorów za pomocą programu UltraMon
  6. Podsumowanie
 7. 5. Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze?
  1. Zmiana języka i ustawień regionalnych
   1. Pakiet MUI
   2. Pakiet LIP
   3. Instalowanie dodatkowych pakietów językowych
    1. Zmiana języka
  2. Rozpoznawanie pisma
   1. Ulepszanie tabletu PC
    1. Autouzupełnianie
    2. Usuwanie znaków
    3. Zmiana położenia Panelu wprowadzania
   2. Ulepszanie rozpoznawania pisma ręcznego
   3. Przenoszenie danych o charakterze pisma do innego komputera
   4. Rozpoznawanie pisma ręcznego w innych językach
    1. Używanie systemu Vista do tłumaczeń
   5. Windows Journal
   6. Konwertowanie pisma ręcznego na tekst
    1. Używanie wyłącznie pisma ręcznego
   7. Korzystanie z mechanizmu rozpoznawania pisma w programie Windows Journal
   8. Napisz wiadomość pocztową, naprawdę: napisz ją!
  3. Korzystanie z rozpoznawania mowy
   1. Konfigurowanie rozpoznawania mowy
    1. Podłączanie mikrofonu
    2. Nauka przemawiania do komputera
    3. Opcje standardowe
    4. Polecenia słowne
   2. Trenowanie systemu Vista w lepszym rozpoznawaniu głosu użytkownika
    1. Trenowanie rozpoznawania mowy za pomocą Speech Dictionary
   3. Automatyczne uruchamianie rozpoznawania mowy
  4. Ułatwienia dostępu
   1. Ułatwienia dostępu
    1. Ustawienia zalecane
     1. Lupa
     2. Narrator
     3. Klawiatura programowa
     4. Pozostałe opcje
  5. Synchronizowanie urządzeń
   1. Konfigurowanie powiązania synchronizacji
  6. Korzystanie z technologii Bluetooth
   1. Bluetooth i zabezpieczenia
   2. Korzystanie z internetu za pomocą połączenia z telefonem Bluetooth
    1. Rozwiązywanie problemów z połączeniami Bluetooth
     1. Usuwanie i ponowna instalacja
     2. Sprawdzanie poprawności komunikacji
     3. Sprawdzanie położenia urządzeń Bluetooth
  7. Podsumowanie
 8. 6. Rozruch i zamykanie Visty
  1. Indeks wydajności komputera
   1. Do czego przydaje się indeks wydajności systemu Windows?
   2. IWSW a oprogramowanie
  2. Uruchamianie systemu
   1. Co nowego w rozruchu Visty?
    1. Rozruch i BCD
    2. Modyfikowanie BCD
     1. Pierwszy edytor BCD: aplet System w Panelu sterowania
     2. Drugi edytor BCD: narzędzie Konfiguracja systemu (Msconfig)
     3. Trzeci edytor BCD: program BCDEdit
  3. Wydajność rozruchu
   1. Wydajność rozruchu a pamięć
   2. Windows ReadyBoost
    1. Używanie ReadyBoost
     1. Co się stanie, jeśli na pendrive’ie są już pliki?
   3. Windows SuperFetch
    1. Jak zatem skonfigurować działanie algorytmu SuperFetch?
   4. Vista ReadyDrive
  4. Logowanie się do systemu Windows Vista
   1. Logowanie do domeny
    1. Wymaganie naciśnięcia kombinacji Ctrl+Alt+Delete
    2. Automatyczne logowanie się na koncie administratora
  5. Automatyczna defragmentacja dysków
  6. Zamykanie systemu
   1. Przełącz użytkownika
   2. Wyloguj i Zablokuj
   3. Uruchom ponownie
   4. Wstrzymaj
    1. Oszczędność energii w trybie wstrzymania
    2. W moim komputerze nie ma opcji wstrzymania!
    3. Zmiana opcji trybu wstrzymania w komputerze mobilnym
   5. Hibernacja
   6. Zamknij
  7. Zarządzanie zasilaniem w Viście
  8. Zaawansowane opcje rozruchu
   1. Napraw komputer
    1. Tryb awaryjny
     1. Co jest wczytywane w trybie awaryjnym?
     2. Tryb awaryjny z obsługą sieci
     3. Tryb awaryjny z Wierszem polecenia
     4. Narzędzia diagnostyczne w trybie awaryjnym
     5. Włącz rejestrowanie rozruchu
     6. Włącz wideo o niskiej rozdzielczości
     7. Ostatnia znana dobra konfiguracja
     8. Tryb przywracania usług katalogowych
     9. Tryb debugowania
     10. Wyłącz automatyczne ponowne uruchamianie komputera po błędzie systemu
     11. Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników
     12. Uruchom system Windows normalnie
   2. Zmiana domyślnego systemu w komputerze z wieloma systemami operacyjnymi
    1. Problemy z podwójnym rozruchem
  9. Usprawnianie rozruchu systemu
   1. Naprawa systemu
    1. Korzystanie z SRT
   2. Modyfikowanie procedury startowej za pomocą narzędzia Konfiguracja systemu
    1. Izolowanie usługi systemowej powodującej problem
    2. Izolowanie elementu startowego powodującego problem
  10. Podsumowanie
 9. 7. Praca ze sprzętem
  1. Instalowanie urządzenia
   1. Kreator instalacji sprzętu
   2. Monitorowanie sprzętu za pomocą Menedżera urządzeń
    1. Ustawienia sterowników witryny Windows Update
    2. Używanie DMA
   3. Instalowanie urządzenia USB
    1. Odłączanie urządzenia USB
     1. Rozwiązywanie problemów z instalacją urządzeń USB
   4. Aktualizowanie sterowników urządzeń
    1. Ręczne aktualizowanie sterowników
   5. Przywracanie poprzedniej wersji sterownika
   6. Opcje podpisywania sterowników
  2. Instalowanie nowego dysku twardego
   1. Dodawanie wewnętrznego dysku
   2. Dyski podstawowe i dynamiczne
   3. Partycjonowanie dysku
   4. Formatowanie woluminu
    1. Systemy plików FAT i FAT32
    2. System plików NTFS
   5. Narzędzia do partycjonowania i formatowania
   6. Zmiana właściwości woluminów
    1. Zmniejszanie
   7. Dyski dynamiczne
    1. Woluminy proste
    2. Woluminy łączone
    3. Woluminy rozłożone
   8. Przekształcanie dysku podstawowego w dynamiczny
    1. Zmiana dysku dynamicznego w podstawowy
   9. Używanie konsoli Komputer
   10. Inne kwestie związane z dyskami twardymi
  3. Drukowanie w systemie Windows Vista
   1. Typy drukarek
    1. Lokalne
    2. Sieciowe
    3. Wirtualne
   2. Instalowanie drukarki lokalnej
   3. Instalowanie drukarki sieciowej
    1. Instalowanie drukarki sieciowej, część 2
   4. Usuwanie drukarki
   5. Zmiana drukarki domyślnej
   6. Udostępnianie drukarki w Viście
    1. Inne kwestie związane z udostępnianiem drukarek
  4. Konsola Zarządzanie drukowaniem
   1. Otwieranie konsoli MMC Zarządzanie drukowaniem
   2. Dodawanie serwerów druku
   3. Zarządzanie drukarkami
    1. Widoki niestandardowe
    2. Blokowanie wyskakujących okienek, dotyczących zaufanych witryn
   4. Udostępnianie drukarek za pomocą Obiektu zasad grupy (GPO)
   5. Automatyczne dodawanie drukarek za pomocą konsoli Zarządzanie drukowaniem
   6. Zabezpieczanie druku sieciowego w Viście
    1. Dostępność drukarki
    2. Przypisywanie priorytetu
   7. Przekierowywanie zadań druku
  5. Podsumowanie
 10. 8. Praca z oprogramowaniem
  1. Instalowanie i usuwanie oprogramowania
   1. Instalowanie z dysku CD
   2. Instalowanie z sieci
   3. Odinstalowywanie lub zmienianie programów
   4. Usuwanie odinstalowanego programu
  2. Instalowanie komponentów Visty
   1. Wyłączanie Kontroli konta użytkownika
    1. Jak to wyłączyć?
  3. Automatyczne uruchamianie programów
   1. Rozruch i rejestr
   2. Automatyczne uruchamianie a Zasady grupy
    1. Skrypty logowania i rozruchu
  4. Określanie akcji i programów domyślnych
   1. Opcja Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne
   2. Konfigurowanie autoodtwarzania
    1. Zmiana domyślnej akcji dla płyty CD lub DVD
    2. Zapobieganie pojawianiu się okna dialogowego Autoodtwarzanie
    3. Wyświetlanie okna dialogowego Autoodtwarzanie za każdym razem
   3. Używanie ścieżek do aplikacji
  5. Konfigurowanie zgodności aplikacji
   1. Używanie zakładki Zgodność
    1. Jednorazowe uruchamianie aplikacji z uprawnieniami administratora
   2. Application Compatibility Toolkit
   3. Standard User Analyzer
    1. Używanie programu Application Verifier
  6. Podsumowanie
 11. 9. Wdrażanie Visty
  1. Przegląd wdrożenia Visty
   1. Uwagi dotyczące instalacji
    1. Rozmiar obrazów systemu
    2. Modularna budowa Visty
    3. Brak instalacji tekstowej
    4. Ustawienia instalacji w XML
    5. Wzrost poziomu bezpieczeństwa
  2. Scenariusze instalacji Visty
   1. Nowy komputer
   2. Aktualizacja
    1. Doradca uaktualnienia systemu Windows Vista
   3. Migracja do systemu Windows Vista
    1. Narzędzia aktualizacji
    2. Kilka słów o profilach
     1. Mobilny profil użytkownika
  3. Uruchamianie nadzorowanej instalacji
   1. Czysta instalacja
   2. Aktualizacja z Windows XP
   3. Aktualizacja instalacji Visty
    1. Ulepszenia Visty i digital locker
   4. Ponowna instalacja
  4. Wdrożenie za pomocą oprogramowania obrazującego
   1. Środowisko preinstalacyjne Windows (Windows PE)
    1. Rozwiązywanie problemów
     1. Komputer źródłowy
    2. Przechwytywanie oraz dystrybucja obrazów za pomocą Windows PE
    3. Obrazowanie nowego systemu
     1. Procedura na komputerze docelowym
    4. Windows PE i format WIM
   2. Używanie Windows System Image Manager
    1. Używanie pliku odpowiedzi
  5. Przenoszenie danych użytkownika
   1. USMT — narzędzie migracji stanu użytkownika
    1. XML a USMT
    2. Konfiguracja USMT
    3. Migracja konta domenowego
    4. Przenoszenie ustawień ze zmianą uczestnictwa w domenie
   2. Migracja z narzędziem Łatwy transfer
    1. Część pierwsza: przygotowanie komputera docelowego (Vista)
    2. Część druga: Pobieranie ustawień z systemu źródłowego
  6. Podsumowanie
 12. 10. Internet Explorer 7
  1. Dla czytelników
   1. Wielkie zmiany w IE7
   2. Usprawnienia przeglądania w przeglądarce
    1. Ulepszenia Centrum ulubionych
    2. Użycie kart
   3. Ulepszenie przeglądania treści
    1. Obsługa przezroczystego formatu PNG
    2. Poprawiona obsługa techniki Ajax
    3. Zgodność z JavaScript
    4. Skróty klawiszowe: ogólna użyteczność
   4. Przybliżenie nowych funkcji IE7
    1. Czy jesteśmy przygotowani na karty?
     1. Konfigurowanie opcji kart
    2. Funkcja Karty szybkiego dostępu
    3. Funkcja Lista kart
    4. Funkcja Grupy kart
     1. Ustawianie grupy kart jako strony startowej
    5. Skróty klawiszowe: przeglądanie na kartach
    6. Funkcja Natychmiastowe wyszukiwanie
    7. Skróty klawiszowe: natychmiastowe wyszukiwanie
    8. Funkcja powiększania strony
    9. Skróty klawiszowe: powiększenie strony
    10. Zaawansowane możliwości drukowania
   5. Obsługa źródeł danych RSS
    1. Pierwsze kroki z RSS
     1. Wykrywanie zawartości
     2. Subskrybowanie zawartości
     3. Czytanie i zarządzanie źródłami
  2. Za kurtyną
   1. Ulepszenia administracyjne
    1. Poprawki CSS
    2. Napraw moje ustawienia
    3. Ochrona przeciw programom szpiegującym za pomocą Windows Defendera
    4. Filtr witryn wyłudzających informacje
    5. Pasek stanu zabezpieczeń
    6. Rozszerzone certyfikaty zatwierdzania
   2. Ochrona wyświetlania adresu URL
    1. Pasek Adres w każdym oknie
    2. Ochrona wyświetlania IDN
   3. Kontrola rodzicielska
    1. Tryb chroniony
    2. Konfigurowanie Trybu chronionego
   4. Resetowanie ustawień programu Internet Explorer
    1. Użycie funkcji resetowania
    2. Praktyczna rada dotycząca uruchamiania funkcji resetowania
    3. Ulepszenia administracyjne
    4. Zgodność w programie Internet Explorer 7
    5. Koniec z wyłudzaniem informacji
  3. Podsumowanie
 13. 11. Optymalizacja wydajności
  1. Zbieranie informacji o wydajności systemu
   1. Konsola System
   2. Menedżer zadań systemu Windows
    1. Karta Aplikacje
     1. Przywracanie systemu po zawieszeniu aplikacji
     2. Rozwiązywanie problemów zamrożonych aplikacji
    2. Karta Procesy
     1. Ustawianie koligacji procesora
     2. Rozwiązywanie problemów z nadmiernym wykorzystaniem procesora CPU
    3. Karta Usługi
    4. Karta Wydajność
    5. Karta Sieć
    6. Karta Użytkownicy
   3. Monitor niezawodności i wydajności
    1. Moduły zbierające dane
    2. Kreatory i szablony do tworzenia dzienników
    3. Widok Zasoby
    4. Monitor niezawodności
    5. Przyjazne dla użytkownika raporty diagnostyczne
   4. Monitor wydajności
    1. Współdzielenie informacji Monitora wydajności
  2. Podsystemy wydajności
   1. Wydajność pamięci
   2. Konfigurowanie pamięci wirtualnej
   3. Diagnostyka pamięci Windows
   4. Wydajność procesora
   5. Wydajność dysku
    1. Program użytkowy Oczyszczanie dysku
    2. Program użytkowy Defragmentator dysków
     1. Ręczne uruchamianie Defragmentatora dysków
     2. Modyfikowanie/anulowanie zaplanowanej defragmentacji
   6. Wydajność sieci
   7. Inne techniki optymalizacji
    1. Optymalizowanie wydajności aplikacji
     1. Dodawanie większej ilości pamięci
     2. Instalowanie na najszybszym dysku twardym
    2. Optymalizowanie wydajności programu
    3. Optymalizowanie dysku twardego
   8. Nowe narzędzia wydajności Visty
    1. Pamięć flash i wydajność
    2. Windows ReadyBoost
     1. Włączanie ReadyBoost
     2. Konfigurowanie ReadyBoost
     3. Usuwanie urządzenia pamięci flash, z którego korzysta ReadyBoost
    3. Windows ReadyDrive
    4. Windows SuperFetch
    5. Problemy optymalizacji działania
    6. Indeks wydajności systemu Windows
    7. Uśpienie
  3. Administracja Wiersza polecenia
   1. Użycie Wiersza polecenia
    1. Zamykanie Wiersza polecenia
    2. Pliki wykonywalne: cmd.exe i command.com
   2. Użycie Wiersza polecenia
    1. Użycie Autouzupełniania
    2. Bufor Wiersza polecenia
    3. Użycie Schowka
    4. Tryb szybkiej edycji
   3. Administracja Wiersza poleceń
    1. Polecenie NET USER
    2. Polecenie NET LOCALGROUP
  4. Podsumowanie
 14. 12. Zabezpieczenie środowiska systemu Vista
  1. Potrzeba zabezpieczeń
   1. CIA, czyli poufność integralność i dostępność
   2. Groźby
    1. Złośliwe oprogramowanie
    2. Jak rozprzestrzenia się złośliwe oprogramowanie
    3. Kradzież informacji
    4. Sabotaż
    5. Przypadkowe zdarzenia
   3. Luki w zabezpieczeniach
    1. Słabe punkty oprogramowania
    2. Słabe punkty sprzętu
    3. Problemy z użytkownikiem
  2. Funkcje zabezpieczeń w systemie Vista
   1. Kontrola konta użytkownika
    1. Wyłączanie Kontroli konta użytkownika
   2. Konta użytkowników i grup
   3. Użytkownicy standardowi kontra administrator
    1. Użytkownicy standardowi
    2. Administratorzy
   4. Tworzenie konta
   5. Tworzenie grupy lokalnej
   6. Zasady konta
    1. Zasady haseł
    2. Zasady blokady konta
    3. Ustawianie zasad zabezpieczenia konta
  3. Zarządzanie inspekcją
   1. Włączanie inspekcji
   2. Zmienianie ustawień inspekcji na plikach
   3. Przeglądanie dzienników inspekcji i zdarzeń
  4. Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem
   1. Centrum zabezpieczeń systemu Windows
   2. Antywirus i antyspyware
    1. Zalecane ustawienia
    2. Często zasięgać drugiej opinii
    3. Programy antyspyware
   3. Windows Defender
    1. Skanuj
    2. Narzędzia
   4. Zapora systemu Windows
    1. Zapora w akcji
   5. Automatyczne aktualizacje
   6. Narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania
   7. Zabezpieczenia programu Internet Explorer
    1. Ustawienia prywatności Internet Explorera
    2. Ustawienia zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer
    3. Filtr witryn wyłudzających informacje
  5. Szyfrowanie pliku
   1. Szyfrowanie plików za pomocą EFS
   2. Szyfrowanie plików za pomocą szyfrowania dysku
    1. Uruchamianie funkcji BitLocker (bez TPM)
    2. Rozruch z BitLockerem (bez TPM)
    3. Odzyskiwanie danych zaszyfrowanych za pomocą funkcji BitLocker
    4. Zarządzanie środowiskiem TPM
  6. Zarządzanie przydziałami dysków
   1. Ustawianie przydziałów dysków
   2. Uruchomienie raportu o przydziałach dysków
   3. Ustawianie poszczególnych przydziałów
  7. Zabezpieczenia sieciowe
   1. Ochrona dostępu do sieci
   2. Dostęp do sieci bezprzewodowej
    1. Zalecane ustawienia sieci bezprzewodowej
  8. Inne zabezpieczenia danych
   1. Ochrona fizyczna
   2. Zapobieganie podglądaniu przez innych
   3. Strategie zabezpieczania informacji
    1. Kopie zapasowe
    2. Głęboka obrona
   4. Przechowywanie hasła
  9. Posiadanie aktualnej wiedzy na temat zabezpieczeń
   1. Uzyskiwanie programów korygujących
   2. Źródła porad dotyczących bezpieczeństwa
  10. Podsumowanie
 15. 13. Vista i Zasady grupy
  1. Zasady grupy systemu Windows
   1. Składniki Active Directory
   2. Obiekty zarządzane w Active Directory
    1. Komputery
    2. Użytkownicy
    3. Grupy
    4. Drukarki
    5. Udostępnione foldery
   3. Logiczne składniki Active Directory
    1. Domeny
    2. Drzewa
    3. Lasy
    4. Jednostki organizacyjne
    5. Przetwarzanie Zasad grupy
   4. Zasady grupy i administracja systemem Vista
   5. Lokalny Obiekt zasad grupy
    1. Otwieranie Edytora obiektu zasad grupy
   6. Składniki Zasad grupy
    1. Sekcja Ustawienia oprogramowania
    2. Sekcja Ustawienia systemu Windows
    3. Sekcja Szablony administracyjne
  2. Czym można zarządzać za pomocą Zasad grupy
   1. Zmiany w ustawieniach Zasad grupy
    1. Zarządzanie urządzeniami pamięci wymiennej
    2. Zarządzanie energią
    3. Ustawienia zabezpieczeń
    4. Przypisanie drukarki
   2. Przetwarzanie Zasad grupy
    1. Rozważania na temat wykonywania Zasad grupy
     1. Konfigurowanie pętli zwrotnej Obiektu zasad grupy
   3. Wiele lokalnych Obiektów zasad grupy
    1. Tworzenie wielu lokalnych Obiektów zasad grupy
    2. Praktyczne użycie wielu lokalnych Obiektów zasad grupy
    3. Usuwanie wielokrotnych lokalnych Obiektów zasad grupy
    4. Wyłączanie konfiguracji użytkownika i ustawień konfiguracji komputera
   4. Konfigurowanie środowiska użytkownika za pomocą szablonów administracyjnych
   5. Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń za pomocą Zasad grupy
    1. Konfigurowanie ustawienia zapory
   6. Inne ustawienia nowych Zasad grupy
    1. Podstawowe informacje dotyczące plików .adm i .admx
    2. Lokalizacja pamięci Zasad grupy
   7. Jak zachowują się Zasady grupy
  3. Podsumowanie
 16. 14. Zasadnicze elementy rozwiązywania problemów
  1. Automatyczne aktualizowanie systemu Vista
   1. Automatyczne wybieranie rozwiązań problemów
   2. Sprawdzanie zabezpieczeń przy użyciu analizatora Microsoft Baseline Security Analyzer
   3. Stosowanie Narzędzia Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania
  2. Rozwiązywanie problemów z dyskiem twardym
   1. Diagnostyka dysku
   2. Sprawdzanie błędów dysku
   3. Diagnostyka pamięci
   4. Wykrywanie wyczerpania zasobów
  3. Korzystanie z pomocy zdalnej
   1. Uruchamianie połączenia z Pomocą zdalną
    1. Zdalna pomoc i zabezpieczenia
    2. Zdalna pomoc i zasady grupy
    3. Pomoc zdalna i Kontrola konta użytkownika
    4. Pomoc zdalna i Zapora systemu Windows
    5. Pomoc zdalna i zgodność
  4. Pulpit zdalny
   1. Wdrożenie Pulpitu zdalnego
    1. Ustanawianie połączenia Pulpitu zdalnego
    2. Karta ogólne
     1. Karta Wyświetl
    3. Karta Lokalne zasoby
     1. Karta Programy
     2. Karta Wrażenia
     3. Karta Zaawansowane
    4. Pulpit zdalny i Windows XP
    5. Tworzenie połączenia Pulpitu zdalnego
    6. Pulpit zdalny i Zapora systemu Windows
    7. Pulpit zdalny i NAT
    8. Zabezpieczenie połączenia Pulpitu zdalnego za pomocą innego portu
  5. Rozwiązywanie problemów z łącznością sieciową
   1. IPCONFIG
   2. PING
   3. TRACERT.EXE
   4. PATHPING
   5. NSLOOKUP
    1. Status i naprawa
  6. Kopia zapasowa i przywracanie
   1. Kopia zapasowa systemu Vista i pełny obraz komputera
    1. Przywracanie kopii zapasowej komputera
    2. Stan i konfiguracja kopii zapasowej
   2. Użycie przywracania systemu
    1. Tworzenie ręcznego punktu przywracania
    2. Użycie punktu przywracania
  7. Zastosowanie dzienników systemu Vista
  8. Uzyskiwanie pomocy od grup dyskusyjnych
  9. Podsumowanie
 17. 15. Wskazówki i sztuczki systemu Vista
  1. Kilka naprawdę fajnych rzeczy w dowolnej kolejności
   1. Włączanie automatycznego logowania w systemie Windows Vista
   2. Usuwanie podpowiedzi
   3. Usuwanie ekranu startowego w poczcie systemu Windows
   4. Usuwanie pliku hibernacji
   5. Uruchamianie programu Eksplorator Vista na dysku C:
   6. Pozbywanie się strzałek skrótów
   7. Uruchamianie Wiersza polecenia zawsze w trybie administracyjnym
   8. Włączanie efektu Aero glass bez obsługiwanej karty graficznej
   9. Korygowanie czerwonych oczu w Galerii fotografii Windows
   10. Wyświetlanie wbudowanego konta administratora na ekranie powitalnym
   11. Uzyskiwanie dostępu do większej liczby opcji z menu otwieranych prawym przyciskiem
   12. Wyszukiwanie na stronie WWW
   13. Usuwanie paska wyszukiwania IE7
   14. Wyrzucenie ikony Centrum zabezpieczenia
   15. Łatwiejsze czytanie tekstu
   16. Kupowanie systemu Windows Vista przez internet i pobieranie w celu instalacji
   17. Optymalizacja dźwięku
   18. Przywracanie opcji Uruchom w menu Start
   19. Dostosowywanie domyślnej wysokości okna
   20. Kierowanie wyjścia wideo na monitor zewnętrzny
   21. Korzystanie z paska narzędzi Szybkie uruchamianie za pomocą klawiszy skrótów
   22. Sprawdzanie, czy urządzenie jest zgodne z systemem Vista
   23. Użycie dwóch drukarek dla jednego urządzenia drukującego
   24. Konfigurowanie puli drukarek
   25. Konwertowanie woluminu na NTFS
   26. Montowanie woluminu w folderze NTFS
   27. Końcowa wskazówka: czysta instalacja Visty bez użycia pełnej wersji
  2. A teraz: co byśmy zmienili w systemie Vista, gdyby tylko...
   1. Kontrola konta użytkownika
   2. Nowy ekran logowania: krok wstecz
   3. Cena
    1. Ściśle związane z ceną: co jeszcze trzeba zaktualizować, gdy kupuje się system Windows Vista
    2. Ściśle związane z rzeczami, które nie działają w systemie Vista: co dzieje się z Vistą i informacjami o akumulatorze laptopa?
   4. Kopia zapasowa systemu Vista
   5. Windows Mail
   6. Gadżety
  3. Podsumowanie
 18. A. O autorze
 19. Indeks
 20. Kolofon
 21. Copyright

Product information

 • Title: Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny
 • Author(s): Brian Culp
 • Release date: September 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9781457173370