O'Reilly logo

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny by Brian Culp

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Praca z oprogramowaniem

Kiedy Vista rozpozna cały dostępny sprzęt, następnym zadaniem administratora będzie zoptymalizowanie działania aplikacji. W tym rozdziale zajmę się właśnie tym aspektem pracy z Vistą. Podpowiem, co zrobić, aby oprogramowanie działało jak najwydajniej.

Czytelnik pozna kilka zaleceń dotyczących optymalnego wykorzystania Visty jako platformy aplikacyjnej. Bądź co bądź, właśnie to wyniosło Microsoft na szczyt — inni producenci dostarczają sprzęt, a kreatywni programiści piszą oprogramowanie, które rozwiązuje wszystkie problemy tego świata. Microsoft dostarcza to, co łączy sprzęt z aplikacjami.

Choć w tym rozdziale skupię się na programach, nie można zapominać o wielu zwiększających produktywność funkcjach, które są ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required