Rozdział 11. Optymalizacja wydajności

Teraz nasz system Vista jest już uruchomiony i działa. Udostępnia on firmie aplikacje krytyczne dla jej misji; dokonaliśmy subskrypcji do kilku źródeł, aby na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje branżowe, skonfigurowaliśmy kilka programów, które są automatycznie uruchamiane przy rozruchu, przyłączyliśmy wszystkie niezbędne sieci i dokonaliśmy odpowiednich grupowań logicznych. Nawet zainstalowaliśmy grę albo dwie — te strzelające do nas potwory nigdy nie wyglądały tak przerażająco.

Krótko mówiąc, komputer działa, tak jak sobie tego życzymy. W chwili obecnej.

Lecz co będzie później? Przecież już wcześniej przeszedłeś tę drogę. Zaraz po skonfigurowaniu ustawień Windows działa energicznie; aplikacje otwierają ...

Get Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.