O'Reilly logo

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny by Brian Culp

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Zasadnicze elementy rozwiązywania problemów

Poprzednie rozdziały dały nam dobre podstawy. Teraz mamy lepsze pojęcie na temat tego, jak działa Vista, jakie technologie są w nią wbudowane i jak daleko odeszła od poprzedniej wersji systemu operacyjnego Microsoft. Teraz zdobędziemy trochę wiedzy, aby wykorzystać ją w rozwiązywaniu codziennych problemów, które mogą się pojawić.

Rozwiązywanie problemów z komputerem jest pod wieloma względami bardziej sztuką niż nauką; mariażem znajomości podstawowych informacji o tym urządzeniu i o wszystkich szczególnych cechach określonego środowiska. Prawdę mówiąc, ten rozdział ma w rzeczywistości małe możliwości jako pomoc w rozwiązywaniu problemów z siecią. To, co można jednak zrobić, to wskazać właściwy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required