O'Reilly logo

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny by Brian Culp

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Wskazówki i sztuczki systemu Vista

Gdyby książki wydawnictwa O’Reilly miały podtytuły, ten rozdział powinien zawierać taki: „Kilka naprawdę fajnych rzeczy, które można zrobić w systemie Windows Vista, a także sześć takich, których by w nim nie było, gdyby autor tej książki miał coś do powiedzenia”.

Niestety nie ma podtytułów, poprzedni akapit musi więc wystarczyć.

W każdym razie idea tego rozdziału jest taka, iż zawiera on rzeczy, które miały się znaleźć w innych częściach książki, lecz z pewnych powodów tak się nie stało. Czasami wskazówki lub informacje nie pasowały do reszty materiału. Niektóre z nich nie wymagają wielkiego wstępu ani konfiguracji; jest to tylko sposób na powiedzenie: „A przy okazji, czy wiecie, że Windows Vista ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required