Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny

Book description

Przewodnik zawiera wszystko, co jest potrzebne, aby dopasować system operacyjny do indywidualnych potrzeb. Dzięki niemu dowiesz się, jak zarzšdzać systemem i konserwować go, jak...

Table of contents

 1. Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny
 2. Przedmowa
  1. Jak zorganizowana jest ta książka
  2. Kto powinien przeczytać tę książkę
  3. Zanim rozpoczniemy
  4. Konwencje użyte w tej książce
  5. Inne źródła
  6. Podziękowania
 3. I. Konfiguracja, personalizacja oraz strojenie systemu Windows Vista
  1. 1. Rozpoczynamy pracę z systemem Windows Vista
   1. Pierwsze kroki z Vistą
   2. Wybieramy edycję systemu Windows Vista
   3. Uruchamianie systemu Windows Vista i korzystanie z niego
    1. Logowanie i finalizacja procesu instalacji
    2. Podstawowe zadania konfiguracyjne
    3. Przeglądanie konfiguracji komputera i aktywacja systemu Windows Vista
   4. Praca z systemem Windows Vista
   5. Logowanie, przełączanie użytkowników, blokowanie komputera, wylogowywanie i zamykanie systemu
    1. Logowanie się do systemu
    2. Przełączanie użytkowników
    3. Blokowanie komputera
    4. Wylogowywanie
    5. Zamykanie systemu i wyłączanie komputera
  2. 2. Optymalizacja interfejsu użytkownika systemu Windows Vista
   1. Dopasowywanie pulpitu systemu Windows Vista
    1. Kilka słów o pulpicie
    2. Kilka słów o menu Start
     1. Korzystanie z listy programów i jej dopasowywanie do własnych potrzeb
     2. Korzystanie z listy folderów i dopasowywanie jej do własnych potrzeb
     3. Korzystanie z przycisków sterujących wyłączaniem komputera i konfiguracja opcji zasilania
     4. Korzystanie z pola wyszukiwania
    3. Kilka słów o pasku zadań
     1. Korzystanie z paska narzędzi Szybkie uruchamianie i dopasowywanie go do własnych potrzeb
     2. Korzystanie i dopasowywanie przycisków paska zadań
     3. Korzystanie z obszaru powiadomień i dopasowywanie go do własnych potrzeb
   2. Kilka słów o gadżetach i pasku bocznym
    1. Gadżetów nigdy za wiele
     1. Gadżet Kalendarz
     2. Gadżet Zegar
     3. Gadżet Kontakty
     4. Gadżet Miernik CPU
     5. Gadżet Akcje
     6. Gadżet Waluta
     7. Gadżet Notatki
     8. Gadżet Pokaz slajdów
    2. Zarządzanie paskiem bocznym systemu Windows
    3. Zarządzanie gadżetami
   3. Kilka słów o menu i Panelu sterowania
    1. Korzystanie z menu i dopasowywanie go do własnych potrzeb
    2. Korzystanie z Panelu sterowania i dopasowywanie go do własnych potrzeb
  3. 3. Dostrajanie wyglądu oraz wydajności systemu Windows Vista
   1. Balansowanie wyglądu i wydajności systemu
    1. Wyznaczanie indeksu wydajności systemu Windows
    2. Jak interpretować indeks wydajności systemu Windows
    3. Poprawianie wyniku podstawowego indeksu wydajności systemu Windows
   2. Funkcja Kontrola konta użytkownika i jej wpływ na wydajność systemu
    1. Konta użytkowników i uprawnienia
    2. Uprawnienia i pytanie o zgodę na uruchomienie
    3. Podnoszenie uprawnień i bezpieczny pulpit
    4. Włączanie i wyłączanie funkcji Kontrola konta użytkownika
   3. Personalizacja systemu Windows Vista
    1. Ustawienia personalizacji
    2. Schematy funkcjonalności interfejsu użytkownika
   4. Dostosowywanie systemu Windows Vista do własnych potrzeb
    1. Dostrajanie kolorów okien i schematu funkcjonalności interfejsu
     1. Optymalizacja interfejsu Aero Glass
     2. Zmiana schematu funkcjonalności interfejsu użytkownika oraz efektów wizualnych
    2. Wybieranie tła pulpitu
    3. Wybieranie i konfiguracja wygaszacza ekranu
     1. Wybieranie wygaszacza ekranu
     2. Dopasowywanie wygaszaczy Tekst 3W i Fotografie do własnych potrzeb
    4. Wybieranie i konfiguracja dźwięków systemowych
     1. Wybieranie schematu dźwiękowego
     2. Dopasowywanie schematu dźwięków do własnych potrzeb
    5. Wybieranie wskaźników myszy
     1. Wybieranie schematu wyglądu wskaźników myszy
     2. Dopasowywanie schematu wyglądu wskaźników myszy do własnych potrzeb
    6. Wybieranie i modyfikacja kompozycji
     1. Zapisywanie zmodyfikowanych kompozycji pulpitu
     2. Wybieranie własnej kompozycji pulpitu
    7. Konfiguracja monitorów
     1. Ustawianie rozdzielczości ekranu oraz głębi kolorów
     2. Ustawianie częstotliwości odświeżania
     3. Dopasowywanie konfiguracji wielomonitorowych
     4. Ustawianie sterownika karty graficznej i monitora
   5. Optymalizacja wydajności systemu Windows Vista
    1. Dostrajanie efektów wizualnych
    2. Dostrajanie wydajności aplikacji
    3. Dostrajanie ustawień pamięci wirtualnej
    4. Dostrajanie mechanizmu zapobiegania wykonywaniu danych
    5. Zastosowanie mechanizmu ReadyBoost do zwiększania wydajności systemu
     1. Włączanie mechanizmu Windows ReadyBoost
     2. Konfiguracja Windows ReadyBoost
     3. Odłączanie urządzenia Windows ReadyBoost
  4. 4. Instalacja, konfiguracja i konserwacja oprogramowania
   1. Instalacja oprogramowania — co się zmieniło
   2. Instalacja oprogramowania — co trzeba wiedzieć
    1. Autoodtwarzanie
    2. Automatyczne uruchamianie
    3. Instalowanie aplikacji
   3. Instalowanie i uruchamianie oprogramowania
    1. Instalowanie oprogramowania
    2. Konfiguracja dostępności oprogramowania
    3. Konfiguracja kompatybilności dla MS-DOS i oprogramowania 16-bitowego
    4. Konfiguracja kompatybilności innego oprogramowania
     1. Uruchamianie Kreatora zgodności programów
     2. Samodzielna modyfikacja ustawień kompatybilności
   4. Zarządzanie oprogramowaniem po zainstalowaniu
    1. Ustawianie domyślnych skojarzeń
     1. Ustawianie programów domyślnych
     2. Ustawianie globalnych programów domyślnych
    2. Rekonfiguracja, naprawa i usuwanie oprogramowania
    3. Przeglądanie uruchomionych programów i zarządzanie nimi
    4. Przeglądanie i zarządzanie programami grupy Autostart
     1. Przeglądanie programów grupy Autostart
     2. Włączanie, wyłączanie oraz usuwanie programów grupy Autostart
    5. Przeglądanie programów połączonych z siecią i zarządzanie nimi
    6. Przeglądanie i zarządzanie lokalnymi dostawcami usług
    7. Włączanie i wyłączanie funkcji systemu Windows
  5. 5. Dostosowywanie składników sprzętowych komputera
   1. Instalacja nowych urządzeń — co się zmieniło?
    1. Jakiego typu urządzenia wewnętrzne warto zainstalować?
    2. Jakiego typu urządzenia zewnętrzne warto zainstalować?
   2. Instalacja urządzeń — co należy wiedzieć?
    1. Gdzie system operacyjny przechowuje sterowniki urządzeń?
    2. W jaki sposób system operacyjny weryfikuje poprawność sterowników urządzeń?
    3. Kiedy system operacyjny sprawdza, czy są dostępne aktualizacje sterowników urządzeń?
   3. Zbieranie informacji o zainstalowanych urządzeniach
    1. Przeglądanie zainstalowanych składników sprzętowych komputera
    2. Poznawanie zainstalowanych składników sprzętowych komputera
     1. Dyski twarde
     2. Karty graficzne
     3. Napędy DVD/CD-ROM
     4. Kontrolery magistrali IEEE1394
     5. Klawiatury
     6. Myszy i inne urządzenia wskazujące
     7. Monitor
     8. Karty sieciowe
     9. Kontrolery dźwięku, wideo i gier
     10. Urządzenia systemowe
     11. Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
    3. Przeglądanie informacji o urządzeniach i zarządzanie nimi
   4. Dopasowywanie ustawień klawiatury, urządzeń wskazujących, ustawień regionalnych oraz daty i czasu
    1. Optymalizacja ustawień klawiatury
     1. Konfiguracja klawiatury
     2. Konfiguracja sterownika klawiatury
     3. Konfigurowanie klawiatury programowalnej
      1. Aktualizacja typu klawiatury
      2. Modyfikacja przypisania klawiszy
      3. Konfigurowanie klawisza Zoom
    2. Optymalizacja ustawień myszy
     1. Konfiguracja ustawień myszy
     2. Konfiguracja sterownika myszy
    3. Optymalizacja ustawień audio
     1. Sterowanie globalnym ustawieniem głośności oraz natężeniem dźwięku dla poszczególnych aplikacji
     2. Ustawianie poziomów odtwarzania audio
     3. Konfiguracja głośników
     4. Ustawianie jakości odtwarzania
     5. Ustawianie poziomów nagrywania audio
     6. Ustawianie jakości nagrania audio
    4. Optymalizacja ustawień regionalnych i językowych
    5. Optymalizacja ustawień daty i czasu
     1. Ustawianie daty i czasu
     2. Wyświetlanie informacji o czasie w innych strefach czasowych
     3. Automatyczna synchronizacja zegara komputera
   5. Instalacja składników sprzętowych i zarządzanie nimi
    1. Urządzenia dostępne, ale nieskonfigurowane
    2. Instalowanie nowych urządzeń
    3. Instalacja sterowników urządzeń i zarządzanie nimi
    4. Przywracanie poprzednio zainstalowanej wersji sterownika
    5. Włączanie, wyłączanie, usuwanie i odinstalowywanie urządzeń
    6. Usuwanie problemów z urządzeniami
 4. II. Praca z danymi i mediami cyfrowymi
  1. 6. Praca z Eksploratorem Windows i przeszukiwanie komputera
   1. Eksplorator Windows — co się zmieniło?
   2. Przeglądanie komputera za pomocą paska adresu
    1. Uzyskiwanie dostępu do lokalizacji w komputerze
    2. Używanie wybranych ścieżek do szybkiego przeglądania zasobów komputera
   3. Przeszukiwanie komputera
    1. Przeszukiwanie komputera — podstawy
    2. Przeszukiwanie komputera — opcje wyszukiwania
    3. Przeszukiwanie komputera — podstawowe filtry wyszukiwania
    4. Przeszukiwanie komputera — zaawansowane filtry wyszukiwania
    5. Przeszukiwanie komputera — zapisywanie opcji wyszukiwania
   4. Indeksowanie komputera w celu przyspieszenia wyszukiwania
    1. Dodawanie i usuwanie lokalizacji indeksowanych
    2. Określanie typów plików do włączenia lub wyłączenia
    3. Optymalizowanie właściwości plików dla indeksowania
    4. Rozwiązywanie problemów z indeksowaniem
  2. 7. Przeglądanie stron internetowych za pomocą Internet Explorera 7
   1. Rozpoczynamy pracę z Internet Explorerem 7
   2. Poruszanie się po internecie i korzystanie z Internet Explorera 7
    1. Nawigowanie po adresach stron WWW
    2. Przeszukiwanie internetu i ustawianie dostawców wyszukiwania
    3. Praca z menu i paskami narzędzi Internet Explorera 7
    4. Konfigurowanie stron WWW jako stron głównych
    5. Drukowanie stron WWW bez marnowania papieru
    6. Wskaźniki paska stanu
   3. Ochrona komputera podczas przeglądania
    1. Przeglądanie dodatków i zarządzanie nimi
    2. Adresy internetowe i ograniczenia domen
    3. Historia przeglądania i zarządzanie nią
     1. Konfigurowanie przechowywania tymczasowych plików internetowych
     2. Konfigurowanie Historii
     3. Konfigurowanie ustawień autouzupełniania haseł i formularzy
     4. Konfigurowanie wykorzystania plików cookie
     5. Usuwanie historii przeglądania
    4. Blokowanie okienek wyskakujących
    5. Ochrona przed wyłudzaniem informacji (phishingiem)
    6. Ograniczanie uprawnień za pomocą stref zabezpieczeń
     1. Ustawianie poziomu zabezpieczeń dla strefy
     2. Konfigurowanie niestandardowego poziomu zabezpieczeń dla strefy
     3. Konfigurowanie wykrywania lokalnego intranetu i witryn
     4. Konfigurowanie witryn zaufanych
     5. Konfigurowanie witryn z ograniczeniami
    7. Konfigurowanie zaawansowanych opcji internetowych
    8. Rozwiązywanie problemów związanych z pracą programu Internet Explorer
  3. 8. Tworzenie biblioteki multimediów z użyciem programu Windows Media Player
   1. Zagłębiamy się w tematykę multimediów
    1. Konfigurowanie programu Windows Media Player przy pierwszym uruchomieniu
    2. Nawigowanie po menu i paskach narzędzi programu Windows Media Player
     1. Korzystanie z paska narzędzi nawigacyjnych
     2. Korzystanie z paska adresu
     3. Korzystanie z okienka wyszukiwania
     4. Korzystanie z okienka nawigacji
     5. Nawigowanie po bibliotece z muzyką
     6. Nawigowanie po bibliotece obrazów
     7. Nawigowanie po bibliotece wideo
     8. Nawigowanie po bibliotece nagranych programów telewizyjnych
   2. Odtwarzanie multimediów
    1. Korzystanie z funkcji Teraz odtwarzane dla plików dodanych do biblioteki
    2. Korzystanie z funkcji Teraz odtwarzane dla płyt DVD umieszczonych w napędzie
    3. Korzystanie z funkcji Teraz odtwarzane dla płyt CD-Audio umieszczonych w napędzie
    4. Ulepszanie odtwarzania
     1. Kontrolka Wybieranie kolorów
     2. Kontrolka Płynne przechodzenie i automatyczne ustawianie poziomu głośności
     3. Kontrolka Korektor graficzny
     4. Kontrolka Łącze do multimediów dla wiadomości e-mail
     5. Kontrolka Ustawienia szybkości odtwarzania
     6. Kontrolka Tryb cichy
     7. Kontrolka Efekty SRS WOW
     8. Kontrolka Ustawienia wideo
   3. Tworzenie biblioteki multimediów
    1. Dodawanie folderów do biblioteki multimediów
    2. Dodawanie multimediów do biblioteki podczas odtwarzania
    3. Zgrywanie płyt CD do biblioteki multimediów
     1. Wybieranie formatu dźwięku dla zgrywanych płyt CD
      1. Windows Media Audio
      2. Windows Media Audio ze zmienną szybkością transmisji bitów
      3. Windows Media Audio Pro
      4. Bezstratne Windows Media Audio
      5. MP3
      6. WAV
     2. Konfigurowanie domyślnych ustawień zgrywania
     3. Zgrywanie płyt CD-Audio
    4. Tworzenie list odtwarzania i zarządzanie nimi
     1. Tworzenie list odtwarzania i korzystanie z nich
     2. Edytowanie list odtwarzania
    5. Usuwanie multimediów i list odtwarzania
    6. Nagrywanie płyt CD-Audio i płyt CD i DVD z danymi
     1. Nagrywanie dysku CD-Audio
     2. Nagrywanie dysków CD i DVD z danymi
    7. Synchronizowanie multimediów z odtwarzaczami MP3 i innymi urządzeniami
     1. Konfigurowanie urządzenia do synchronizacji
     2. Synchronizacja z urządzeniem za pomocą samodzielnie tworzonych list odtwarzania
     3. Automatyczna synchronizacja istniejących list odtwarzania
  4. 9. Przechwytywanie obrazów cyfrowych i plików wideo oraz zarządzanie nimi
   1. Wprowadzenie do Galerii fotografii systemu Windows
    1. Dostęp do kluczowych funkcji
    2. Wyszukiwanie oraz przeglądanie obrazów i wideo
   2. Porządkowanie galerii
    1. Grupowanie i sortowanie galerii
    2. Przeglądanie klasyfikacji, oznakowań i podpisów oraz zarządzanie nimi
    3. Przeglądanie obrazów i wideo
   3. Tworzenie galerii zdjęć i wideo
    1. Dodawanie i usuwanie folderów
    2. Pobieranie obrazów cyfrowych
    3. Pobieranie wideo
     1. Pobieranie wideo z analogowych kamer wideo
     2. Pobieranie wideo z cyfrowych kamer wideo
    4. Importowanie zdjęć cyfrowych z aparatów, skanerów, płyt CD i DVD
    5. Importowanie wideo cyfrowego z kamer oraz płyt CD i DVD
    6. Zmienianie domyślnych ustawień autoodtwarzania
    7. Konfigurowanie ustawień importowania
    8. Naprawianie zdjęć
     1. Edytowanie kolorów, jasności i kontrastu obrazu
     2. Korzystanie z przycisków Cofnij oraz Ponów podczas naprawiania obrazów
     3. Przywracanie oryginalnej wersji obrazu
     4. Konfigurowanie automatycznego usuwania oryginalnych wersji obrazów
   4. Dzielenie się zawartością galerii obrazów i wideo
    1. Drukowanie obrazów
    2. Przesyłanie obrazów i wideo e-mailem
     1. Przesyłanie obrazów e-mailem
     2. Przesyłanie wideo e-mailem
    3. Nagrywanie płyt CD i DVD z danymi
     1. Dostępne typy dysków do przechowywania danych
     2. Przegląd systemów plików dla dysków z danymi
     3. Nagrywanie w trybie zarządzanym
     4. Nagrywanie dysku z aktywnym systemem plików
  5. 10. Tworzenie filmów i DVD-Video
   1. Tworzenie DVD-Video w programie Windows DVD Maker
    1. Rozpoczynamy pracę w programie Windows DVD Maker
    2. Dodawanie obrazów i plików wideo oraz ustawianie kolejności odtwarzania
     1. Wybieranie zdjęć i plików wideo dla DVD
     2. Ustawianie kolejności odtwarzania
    3. Konfigurowanie opcji nagrywania i odtwarzania DVD
    4. Dostosowywanie menu DVD
    5. Dostosowywanie pokazu slajdów oraz dodawanie ścieżki dźwiękowej
    6. Sprawdzanie podglądu i kończenie projektu wideo
    7. Otwieranie i nagrywanie zapisanych projektów
   2. Tworzenie filmów za pomocą programu Windows Movie Maker
    1. Rozpoczynamy pracę z programem Windows Movie Maker
    2. Tworzenie serii ujęć
    3. Edycja serii ujęć
    4. Tworzenie autofilmu
    5. Dodawanie efektów do wideo
    6. Dodawanie przejść
    7. Dodawanie narracji, muzyki i innych dźwięków
    8. Dodawanie tytułów, napisów końcowych i nałożonych tytułów
    9. Konfigurowanie opcji wideo
    10. Wyświetlanie podglądu i finalizowanie projektu filmu
    11. Otwieranie i produkcja zapisanych projektów
  6. 11. Zabezpieczanie i udostępnianie danych
   1. Zabezpieczanie danych
    1. FAT kontra NTFS
    2. Atrybuty pliku
    3. Uprawnienia NTFS
   2. Kontrolowanie dostępu do danych
    1. Uprawnienia podstawowe
     1. Przeglądanie i modyfikowanie istniejących uprawnień podstawowych
     2. Dodawanie nowych uprawnień podstawowych
     3. Usuwanie uprawnień podstawowych
    2. Uprawnienia specjalne
     1. Przeglądanie i modyfikowanie istniejących uprawnień specjalnych
     2. Dodawanie nowych uprawnień specjalnych
     3. Usuwanie uprawnień specjalnych
    3. Prawa własności
    4. Uprawnienia dziedziczone
    5. Uprawnienia czynne
   3. Udostępnianie danych
    1. Włączanie udostępniania
    2. Konfigurowanie standardowego udostępniania plików
    3. Uzyskiwanie dostępu do danych udostępnianych
    4. Uzyskiwanie dostępu do udostępnianych folderów w trybie offline
    5. Praca w trybie offline i synchronizowanie
  7. 12. Konfigurowanie drukarek, skanerów i faksów
   1. Instalowanie drukarek, skanerów i faksów
    1. Instalowanie fizycznie podłączonych drukarek, skanerów i faksów
     1. Samodzielna instalacja drukarki lub faksu
     2. Samodzielne instalowanie skanera
    2. Instalowanie drukarek, skanerów i faksów podłączonych przez sieć
   2. Udostępnianie drukarek, skanerów i faksów
    1. Udostępnianie drukarek i faksów
    2. Nawiązywanie połączenia z udostępnionymi drukarkami i faksami
    3. Udostępnianie skanerów i podłączanie się do nich
   3. Konfigurowanie właściwości drukarek, skanerów i faksów
    1. Zmienianie portów drukarek, skanerów i faksów
    2. Zmienianie sterowników drukarki, skanera i faksu
    3. Konfigurowanie harmonogramu, priorytetyzacji i innych opcji drukarki
   4. Zarządzanie zadaniami drukowania, faksowania i skanowania
    1. Praca z zadaniami drukowania
    2. Praca z drukarkami
    3. Praca ze skanerami i faksami
     1. Skanowanie obrazów
     2. Zarządzanie zeskanowanymi dokumentami
     3. Zarządzanie faksami
     4. Odbieranie faksów
  8. 13. Efektywne korzystanie z akcesoriów komputera
   1. Tworzenie zrzutów ekranu i okien za pomocą narzędzia Wycinanie
    1. Tworzenie wycinków
    2. Edytowanie i zapisywanie wycinków
    3. Konfigurowanie opcji tworzenia wycinków
   2. Korzystanie z dodatków na komputerach typu Tablet i laptopach
    1. Nawigowanie po Centrum mobilności w systemie Windows
    2. Połączenia z projektorami sieciowymi
    3. Korzystanie z pióra komputera typu Tablet
     1. Wybieranie piórem
     2. Szybkie ruchy (gesty) piórem
     3. Pisanie za pomocą pióra komputera typu Tablet
    4. Praca z programem Sticky Notes
    5. Praca z programem Windows Journal
   3. Ułatwianie dostępu do komputera
    1. Korzystanie z Centrum ułatwień dostępu
    2. Korzystanie z Lupy
    3. Korzystanie z Klawiatury programowej
    4. Ułatwianie korzystania z klawiatury
 5. III. Połączenia sieciowe i praca w sieci
  1. 14. Konfiguracja sieci
   1. Sieci domowe i w małych firmach
    1. Wymagania związane z budową małej sieci
    2. Instalowanie kart sieciowych w komputerze
    3. Instalacja routerów, koncentratorów i przełączników
   2. Mapowanie infrastruktury sieciowej
    1. Korzystanie z Centrum sieci i udostępniania
    2. Przeglądanie mapy sieci
    3. Przeglądanie połączeń sieciowych i zarządzanie nimi
    4. Korzystanie z narzędzia Osoby w pobliżu
   3. Praca w sieci z TCP/IP
    1. IPv4
    2. Korzystanie z prywatnych adresów IPv4 i protokołów sieciowych
    3. IPv6
    4. Konfiguracja protokołów IPv4 i IPv6
   4. Zaawansowane zagadnienia sieciowe
    1. Poznaj model OSI
    2. IPSec
    3. VPN — wirtualna sieć prywatna
   5. Rozwiązywanie problemów z małymi sieciami
    1. Wykorzystanie opcji diagnostyki i naprawy sieci
    2. Sprawdzanie łączności fizycznej
    3. Używanie wiersza poleceń do diagnozowania problemów sieciowych
    4. Naprawianie problemów sieciowych
  2. 15. Ochrona komputera za pomocą Windows Defender i Zapory systemu Windows
   1. Podstawowe zagadnienia
    1. Czym jest złośliwe oprogramowanie?
    2. Programy zwalczające złośliwe oprogramowanie
    3. Wirusy komputerowe
    4. Programy antywirusowe
    5. Programy szpiegujące (spyware)
    6. Programy zwalczające oprogramowanie szpiegujące
   2. Centrum zabezpieczeń systemu Windows
   3. Korzystanie z programu Windows Defender
    1. Praca z programem Windows Defender
    2. Konfiguracja programu Windows Defender
    3. Skanowanie komputera pod kątem oprogramowania szkodliwego i szpiegującego
    4. Korzystanie z narzędzi programu Windows Defender
    5. Rozwiązywanie problemów z programem Windows Defender
   4. Praca z Zaporą systemu Windows
    1. Właściwości i ulepszenia w Zaporze systemu Windows
    2. Konfiguracja zabezpieczeń podstawowej Zapory systemu Windows
    3. Rozwiązywanie problemów z podstawową Zaporą systemu Windows
    4. Konfiguracja zaawansowanych zabezpieczeń zapory
    5. Rozwiązywanie zaawansowanych problemów z zaporą
  3. 16. Korzystanie z Poczty, Kalendarza i Kontaktów systemu Windows
   1. Korzystanie z Poczty systemu Windows
    1. Poznajemy Pocztę systemu Windows
    2. Konfiguracja programu Poczta systemu Windows oraz kont pocztowych
    3. Tworzenie, wysyłanie i pobieranie e-maili
    4. Ochrona przed spamem
    5. Ochrona przed wyłudzeniami (phishingiem)
    6. Zmiana ustawień zabezpieczeń programu Poczta systemu Windows
   2. Korzystanie z Kontaktów systemu Windows
    1. Poznajemy Kontakty systemu Windows
    2. Co zawiera kontakt?
    3. Tworzenie kontaktów pojedynczych
    4. Dodawanie i usuwanie obrazów kontaktów
    5. Tworzenie grup kontaktów
    6. Przesyłanie kontaktów innym osobom
   3. Korzystanie z Kalendarza systemu Windows
    1. Poznajemy Kalendarz systemu Windows
    2. Tworzenie i używanie kalendarzy
    3. Tworzenie i używanie grup kalendarzy
    4. Udostępnianie kalendarzy innym osobom
    5. Synchronizacja Kalendarza Google z programem Kalendarz systemu Windows
    6. Planowanie terminów i spotkań
    7. Tworzenie list zadań
   4. Korzystanie z Obszaru spotkań w systemie Windows
    1. Rozpoczynamy pracę w Obszarze spotkań w systemie Windows
    2. Prowadzenie wirtualnego spotkania
    3. Dołączanie do sesji w Obszarze spotkań w systemie Windows
    4. Branie udziału w sesji w Obszarze spotkań w systemie Windows
  4. 17. Praca w sieci z wykorzystaniem łączy telefonicznych, szerokopasmowych i bezprzewodowych
   1. Konfiguracja sieci z połączeniami telefonicznymi, szerokopasmowymi i bezprzewodowymi
    1. Tworzenie połączeń telefonicznych
     1. Konfigurowanie połączenia tak, aby korzystało z reguł wybierania
     2. Konfigurowanie właściwości połączenia telefonicznego
    2. Tworzenie połączeń szerokopasmowych
    3. Tworzenie połączeń VPN
    4. Konfigurowanie ustawień proxy dla połączeń mobilnych
    5. Włączanie i wyłączanie Zapory systemu Windows
    6. Ustanawianie połączeń sieciowych
   2. Praca z sieciami bezprzewodowymi
    1. Technologie sieci bezprzewodowych
    2. Urządzenia sieci bezprzewodowych
    3. Instalacja i konfiguracja bezprzewodowych kart sieciowych
    4. Tworzenie połączeń bezprzewodowych
    5. Łączenie się z dostępnymi i preferowanymi sieciami bezprzewodowymi oraz konfigurowanie ich
    6. Konfigurowanie routera bezprzewodowego lub punktu dostępu
 6. IV. Obsługa systemu Windows Vista i zarządzanie nim
  1. 18. Zarządzanie kontami użytkowników oraz kontrolą rodzicielską
   1. Zarządzanie dostępem do komputera
   2. Zarządzanie własnym kontem użytkownika
    1. Zmiana nazwy własnego konta
    2. Zmiana obrazu konta
    3. Zmiana typu konta
    4. Tworzenie własnego hasła
    5. Zmienianie własnego hasła
    6. Przechowywanie hasła w celu odtworzenia
    7. Odzyskiwanie hasła
    8. Zarządzanie kontami innych osób
    9. Tworzenie kont użytkownika dla innych osób
    10. Zmienianie nazw kont innych użytkowników
    11. Zmienianie obrazu konta innych osób
    12. Zmienianie typu konta innego użytkownika
    13. Tworzenie hasła dla kont innych użytkowników
    14. Zmienianie hasła dla konta innego użytkownika
    15. Zapisywanie hasła innej osoby w celu jego odzyskania
    16. Odzyskiwanie hasła innej osoby
    17. Włączanie lokalnych kont użytkowników
    18. Kontrolowanie sposobu wykorzystania hasła dla konta
    19. Usuwanie lokalnych kont użytkowników
   3. Zarządzanie prawami dostępu za pomocą kont grupowych
    1. Tworzenie grup lokalnych
    2. Dodawanie i usuwanie członków grup lokalnych
    3. Zmienianie nazw lokalnych kont użytkowników i grup
    4. Usuwanie grup
   4. Bezpieczeństwo członków rodziny korzystających z komputera
    1. Włączanie kontroli rodzicielskiej
    2. Wybieranie systemu klasyfikacji gier
    3. Konfigurowanie przypomnień kontroli rodzicielskiej
    4. Konfigurowanie filtra sieci Web systemu Windows Vista
    5. Konfigurowanie limitów czasowych
    6. Konfigurowanie ograniczeń związanych z grami
    7. Konfigurowanie ograniczeń aplikacji
    8. Dostęp do raportów aktywności
  2. 19. Zarządzanie dyskami i napędami
   1. Konfigurowanie dysków i napędów
    1. Korzystanie z konsoli Zarządzanie dyskami
    2. Instalowanie i inicjalizowanie nowych dysków
    3. Konwertowanie dysku podstawowego na dynamiczny
    4. Konwertowanie dysku dynamicznego na dysk podstawowy
   2. Przygotowywanie dysków do użytku
    1. Tworzenie woluminów łączonych i rozłożonych
    2. Zmniejszanie i rozszerzanie woluminów
    3. Formatowanie woluminów
    4. Zmienianie litery dysku
    5. Zmienianie etykiet woluminów
    6. Konwertowanie systemu plików woluminu na NTFS
    7. Usuwanie woluminów
    8. Odzyskiwanie woluminów
   3. Korzystanie z kompresji i szyfrowania
    1. Kompresowanie dysków
     1. Kompresowanie dysku
     2. Rozszerzanie dysku w celu usunięcia kompresji
    2. Kompresowanie plików i folderów
     1. Kompresowanie pliku lub folderu
     2. Dekompresowanie pliku lub folderu
    3. Szyfrowanie plików i folderów
     1. Szyfrowanie pliku lub folderu
     2. Deszyfrowanie plików i folderów
     3. Udostępnianie zaszyfrowanych plików
     4. Tworzenie kopii zapasowej kluczy szyfrowania
  3. 20. Przeprowadzanie standardowej konserwacji oraz rozwiązywanie problemów
   1. Konserwacja konfiguracji systemu
    1. Konfigurowanie nazwy komputera
    2. Przeglądanie ustawień sprzętowych
    3. Konfigurowanie profili użytkownika, zmiennych środowiskowych oraz mechanizmu Uruchamiania i odzyskiwania
     1. Profile użytkownika
     2. Zmienne środowiskowe
     3. Uruchamianie i odzyskiwanie
    4. Konfigurowanie zdalnego dostępu
     1. Pomoc zdalna
     2. Dostęp za pomocą Pulpitu zdalnego
   2. Podstawowe narzędzia służące do konserwacji
    1. Aktualizowanie systemu
     1. Konfigurowanie aktualizacji automatycznych
     2. Instalowanie Microsoft Update
     3. Wyszukiwanie aktualizacji
     4. Przeglądanie historii aktualizacji
     5. Usuwanie aktualizacji i rozwiązywanie problemów z aktualizacjami
     6. Przywracanie ukrytych aktualizacji
    2. Oczyszczanie dysków
    3. Wyszukiwanie błędów na dyskach
    4. Optymalizowanie wydajności dysku
   3. Planowanie zadań związanych z konserwacją
    1. Podstawy planowania zadań
    2. Tworzenie zadań podstawowych
    3. Tworzenie zadań zaawansowanych
    4. Zarządzanie zadaniami i rozwiązywanie problemów
  4. 21. Uzyskiwanie pomocy i zaawansowane zagadnienia związane ze wsparciem
   1. Wykrywanie i rozwiązywanie problemów z systemem
    1. Automatyczne rozwiązywanie trudnych problemów (czasem z niewielką pomocą)
    2. Śledzenie błędów w dziennikach zdarzeń
    3. Rozwiązywanie problemów z usługami systemowymi
   2. Tworzenie kopii zapasowych i przygotowywanie się na wystąpienie problemów
    1. Konfigurowanie przywracania systemu
    2. Konfigurowanie poprzednich wersji
    3. Planowanie automatycznego tworzenia kopii zapasowych
    4. Wykonywanie pełnych kopii zapasowych komputera
   3. Odzyskiwanie systemu i danych po awarii lub wystąpieniu innego problemu
    1. Odzyskiwanie za pomocą punktów przywracania
    2. Przywracanie poprzednich wersji plików
    3. Przywracanie plików z kopii zapasowej
    4. Rozwiązywanie problemów ze startem lub zamknięciem systemu
    5. Odzyskiwanie po niepowodzeniu wznowienia
    6. Naprawianie komputera w celu umożliwienia rozruchu
    7. Przywracanie komputera z kopii zapasowej
    8. Ponowna instalacja systemu Windows Vista
   4. Uzyskiwanie pomocy i udzielanie jej innym
    1. Uzyskiwanie pomocy od innej osoby
    2. Udzielanie pomocy innym osobom
    3. Zdalne łączenie się z własnym komputerem
   5. Rozwiązywanie problemów z programami i funkcjami w Windows Vista
    1. Rozwiązywanie problemów z programami i funkcjami
    2. Przywracanie sektora rozruchowego systemu Windows Vista
    3. Usuwanie niekompatybilnego filtru wideo
    4. Zmienianie ustawień zamykania dysku przy wyjmowaniu
    5. Usuwanie partycji podczas instalacji
 7. V. Zaawansowane porady i techniki
  1. 22. Instalowanie i uruchamianie systemu Windows Vista
   1. Porównanie wersji i funkcji systemu Windows Vista
   2. Instalowanie systemu Windows Vista
    1. Wykonywanie czystej instalacji
    2. Uaktualnianie poprzedniej wersji systemu
   3. Uaktualnianie edycji Windows Vista
  2. 23. Środowisko uruchomieniowe Windows
   1. Poznaj środowisko uruchomieniowe Windows Vista
   2. Praca z danymi konfiguracji rozruchu
    1. Korzystanie z okna dialogowego Uruchamianie i odzyskiwanie
    2. Korzystanie z narzędzia Konfiguracja systemu
    3. Korzystanie z edytora BCD
   3. Zarządzanie repozytorium informacji BCD
    1. Zmienianie domyślnego systemu operacyjnego
    2. Zmienianie domyślnego limitu czasu
    3. Włączanie rozszerzenia adresu fizycznego (PAE)
    4. Zmienianie kolejności wyświetlania systemów operacyjnych
    5. Zmienianie jednorazowej sekwencji rozruchu
   4. Zarządzanie sektorem rozruchowym partycji dysku twardego
    1. Korzystanie z konfiguratora sektora rozruchowego
    2. Instalowanie poprzedniej wersji Windows na komputerze pracującym pod kontrolą systemu Windows Vista
  3. 24. Zmiany w zabezpieczeniach systemu Windows Vista
   1. Zmiany w zasadach haseł
   2. Zmiany w przypisywaniu praw użytkownika
   3. Zmiany w opcjach zabezpieczeń
  4. 25. Opanowujemy Windows Media Center
   1. Wymagania Windows Media Center
   2. Wybieranie właściwego sprzętu dla Windows Media Center
    1. Karty graficzne
    2. Karty dźwiękowe
   3. Instalowanie i konfigurowanie Windows Media Center za pomocą kreatora
   4. Nawigowanie po Windows Media Center
    1. Praca z menu Obrazy i wideo
    2. Praca z muzyką
    3. Praca z menu Teraz odtwarzane + kolejka
    4. Praca z menu Telewizja i filmy
    5. Praca z menu Multimedia w trybie online
    6. Nagrywanie dysków
    7. Praca z menu Zadania
   5. Dostosowywanie ustawień programu Windows Media Center
    1. Konfigurowanie zachowania okien
    2. Konfigurowanie efektów wizualnych i dźwiękowych
    3. Konfigurowanie dodatkowych Opcji biblioteki programów
    4. Konfigurowanie Kontroli rodzicielskiej
    5. Konfigurowanie Opcji pobierania automatycznego
    6. Konfigurowanie optymalizacji
    7. Korzystanie z menu Windows Media Center — informacje
    8. Przeglądanie informacji o prywatności w programie Windows Media Center
    9. Korzystanie z opcji Konfiguruj program Windows Media Center
     1. Konfigurowanie połączenia internetowego
     2. Konfigurowanie sygnału telewizyjnego
     3. Konfigurowanie głośników
     4. Konfigurowanie telewizora lub monitora
     5. Dołączanie do sieci bezprzewodowej za pomocą programu Windows Media Center
     6. Ponowne uruchamianie kreatora instalacji programu Windows Media Center
   6. Rozwiązywanie problemów związanych z programem Windows Media Center
    1. Rozwiązywanie problemów za pomocą menu Konfiguruj program Windows Media Center
    2. Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami sieciowymi w programie Windows Media Center
    3. Rozwiązywanie problemów z tunerem telewizyjnym i przechwytywaniem wideo
    4. Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem
  5. 26. Korzystanie z zasad grupy w systemie Windows Vista
   1. Poznajemy Zasady grupy w systemie Windows Vista
    1. Poznaj Klienta zasad grupy
    2. Korzystanie z wielu lokalnych obiektów zasad grupy
    3. Poprawa stosowania Zasad grupy
    4. Poprawa zarządzania Zasadami grupy
    5. Edytowanie Zasad grupy
   2. Praca z wieloma lokalnymi obiektami zasad grupy
    1. Korzystanie z wielu lokalnych obiektów zasad grupy
    2. Tworzenie wielu lokalnych obiektów zasad grupy
     1. Dostęp do LGPO najwyższego poziomu
     2. Dostęp do obiektu lokalnych zasad grupy dla administratorów lub obiektu lokalnych zasad grupy dla użytkowników innych niż administratorzy
     3. Dostęp do lokalnego obiektu zasad grupy dla konkretnego użytkownika
    3. Usuwanie lokalnych obiektów zasad grupy
   3. Aktualizowanie obiektów zasad grupy Active Directory dla Windows Vista
  6. 27. Zmiany w zasadach Windows Vista
   1. Zmiany w zasadach Windows Vista
  7. 28. Zasady dotyczące programu Internet Explorer
   1. Poznajemy ustawienia zasad programu Internet Explorer 7
   2. Korzystanie z ustawień zasad programu Internet Explorer
  8. 29. Skróty klawiaturowe w Windows Vista
   1. Używanie i tworzenie skrótów klawiaturowych
   2. Skróty klawiaturowe w systemie Windows Vista
   3. Skróty klawiaturowe związane z Eksploratorem Windows i Paskiem bocznym systemu Windows
   4. Skróty klawiaturowe Galerii fotografii systemu Windows
   5. Skróty klawiaturowe programu Windows Media Center
   6. Skróty klawiaturowe w programie Windows Media Player
   7. Skróty klawiaturowe w programie Internet Explorer 7
   8. Skróty klawiaturowe w programie Windows Movie Maker
 8. A. O autorze
 9. Indeks
 10. Kolofon
 11. Copyright

Product information

 • Title: Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny
 • Author(s): William R. Stanek
 • Release date: November 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324612482