Rozdział 2. Optymalizacja interfejsu użytkownika systemu Windows Vista

Wszystko, co łączy użytkownika z systemem operacyjnym komputera, jest nazywane interfejsem użytkownika. Podstawowymi elementami interfejsu użytkownika są pulpit, menu Start, pasek zadań, okna programów i aplikacji, okna dialogowe oraz różnego rodzaju kreatory. Wszystkie wymienione elementy interfejsu użytkownika zostały zachowane w systemie Windows Vista, zatem można pracować z nimi w ten sam, dobrze znany sposób. Bardzo wiele elementów interfejsu użytkownika zostało jednak gruntownie przeprojektowanych — jest to największa modernizacja interfejsu użytkownika w dotychczasowej historii systemu Windows. Ze względu na liczbę wprowadzonych zmian użytkownicy będą musieli nauczyć ...

Get Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.