O'Reilly logo

Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny by William R. Stanek

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Praca z Eksploratorem Windows i przeszukiwanie komputera

Niezależnie od tego, do czego wykorzystywany jest komputer, jego najistotniejszą funkcją jest umożliwienie tworzenia i przechowywania dokumentów, obrazów, muzyki, filmów i innych plików. W systemie Windows Vista dzięki znacznie wzbogaconemu interfejsowi dostępnych jest wiele nowych możliwości pracy z plikami i przeszukiwania komputera. Aby najlepiej wykorzystać te funkcje, należy dobrze poznać programy Eksplorator Windows oraz Wyszukiwanie w systemie Windows, które zostały opisane w tym rozdziale.

Eksplorator Windows — co się zmieniło?

Nie jest to, być może, oczywiste, ale we wcześniejszych wersjach systemu Windows Panel sterowania, Mój komputer i Moje miejsca sieciowe ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required