Rozdział 6. Praca z Eksploratorem Windows i przeszukiwanie komputera

Niezależnie od tego, do czego wykorzystywany jest komputer, jego najistotniejszą funkcją jest umożliwienie tworzenia i przechowywania dokumentów, obrazów, muzyki, filmów i innych plików. W systemie Windows Vista dzięki znacznie wzbogaconemu interfejsowi dostępnych jest wiele nowych możliwości pracy z plikami i przeszukiwania komputera. Aby najlepiej wykorzystać te funkcje, należy dobrze poznać programy Eksplorator Windows oraz Wyszukiwanie w systemie Windows, które zostały opisane w tym rozdziale.

Eksplorator Windows — co się zmieniło?

Nie jest to, być może, oczywiste, ale we wcześniejszych wersjach systemu Windows Panel sterowania, Mój komputer i Moje miejsca sieciowe ...

Get Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.