Rozdział 6. Programy, dokumenty i gadżety

Prawdę powiedziawszy, system operacyjny taki jak Windows jest niczym więcej niż tym, co pozwala użytkownikowi uruchamiać aplikacje (programy). Ty, jako użytkownik systemu Windows, zaliczasz się do wyjątkowych szczęśliwców, ponieważ dostępnych jest dla niego więcej programów niż dla jakiegokolwiek innego systemu operacyjnego.

Jednak po uruchomieniu programu niekoniecznie nadal będziesz miał do czynienia ze światem stworzonym przez Microsoft. Programy innych producentów działają w różny sposób. Konieczne będzie też przyswojenie sobie wielu informacji na temat sposobu, w jaki system Windows obsługuje programy, które istniały jeszcze przed jego pojawieniem.

W niniejszym rozdziale omówiono wszystko, co ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.