O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Programy, dokumenty i gadżety

Prawdę powiedziawszy, system operacyjny taki jak Windows jest niczym więcej niż tym, co pozwala użytkownikowi uruchamiać aplikacje (programy). Ty, jako użytkownik systemu Windows, zaliczasz się do wyjątkowych szczęśliwców, ponieważ dostępnych jest dla niego więcej programów niż dla jakiegokolwiek innego systemu operacyjnego.

Jednak po uruchomieniu programu niekoniecznie nadal będziesz miał do czynienia ze światem stworzonym przez Microsoft. Programy innych producentów działają w różny sposób. Konieczne będzie też przyswojenie sobie wielu informacji na temat sposobu, w jaki system Windows obsługuje programy, które istniały jeszcze przed jego pojawieniem.

W niniejszym rozdziale omówiono wszystko, co ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required