O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Panel sterowania

Okno Panel sterowania odgrywa w systemie Windows Vista wyjątkowo istotną rolę. W oknie pogrupowano miniaturowe aplikacje (czyli aplety) zarządzające każdym ustawieniem każdego komponentu komputera, o którym można tylko pomyśleć. Niektóre z programów są tak ważne, że używa się ich (lub powiązanych z nimi kontrolek obszaru powiadomień) codziennie. Pozostałe aplety są na tyle niezrozumiałe, że można się zastanawiać, co takiego sprawiło, że Microsoft postanowił je stworzyć. W niniejszym rozdziale zostaną omówione wszystkie aplety.

Strona główna — znaczna zmiana w systemie Windows Vista

Wszystkie wersje

Aby zapoznać się ze zbiorem apletów Panelu sterowania, wybierz z menu Start pozycję Panel sterowania.

Przekonasz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required