Rozdział 9. Podłączenie do internetu

Wiele osób kupuje komputer PC do wykonywania obliczeń, skanowania zdjęć i rozwijania u swoich dzieci koordynacji wzroku z ruchem dłoni. Jednak dla milionów osób podstawowym powodem nabycia komputera jest możliwość połączenia się z internetem. Niewiele funkcji oferowanych przez komputer może odmienić Twoje życie tak bardzo, jak technologia World Wide Web i poczta elektroniczna.

Jeśli zainstalowałeś Windows Vista, aktualizując wcześniejszą wersję systemu Windows, to być może będziesz już dysponował skonfigurowanym połączeniem z internetem, gdyż instalator Visty jest na tyle inteligentny, że zachowuje wcześniejsze ustawienia internetowe. (Możliwość przeniesienia ustawień internetowych z wcześniejszej wersji ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.