O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Podłączenie do internetu

Wiele osób kupuje komputer PC do wykonywania obliczeń, skanowania zdjęć i rozwijania u swoich dzieci koordynacji wzroku z ruchem dłoni. Jednak dla milionów osób podstawowym powodem nabycia komputera jest możliwość połączenia się z internetem. Niewiele funkcji oferowanych przez komputer może odmienić Twoje życie tak bardzo, jak technologia World Wide Web i poczta elektroniczna.

Jeśli zainstalowałeś Windows Vista, aktualizując wcześniejszą wersję systemu Windows, to być może będziesz już dysponował skonfigurowanym połączeniem z internetem, gdyż instalator Visty jest na tyle inteligentny, że zachowuje wcześniejsze ustawienia internetowe. (Możliwość przeniesienia ustawień internetowych z wcześniejszej wersji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required