Rozdział 11. Internet Explorer 7

Microsoft zrobił wiele, aby z internetem zintegrować każdy komponent systemu Windows. Łącza i przyciski przenoszące Cię do internetu znajdują się dosłownie wszędzie. Można je znaleźć w oknach systemu pomocy, w darmowych programach dołączonych do Windows, a nawet w oknie raportu o błędzie wyświetlanym po zawieszeniu się aplikacji. Gdy połączenie internetowe będzie już poprawnie działało (zajrzyj do Rozdział 9.), możesz uznać, że łatwiej być podłączonym do sieci, niż nie być.

Internet Explorer (często stosuje się skrót IE) jest najbardziej znaną na świecie przeglądarką internetową. Sławę zawdzięcza trwającemu kilka lat zainteresowaniu ze strony amerykańskiego departamentu sprawiedliwości i artykułom zamieszczanym ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.