Rozdział 15. Programy Movie Maker i DVD Maker

Czy chcesz wiedzieć, dlaczego amatorskie filmy wideo mają taką złą sławę? Gdyż nikt nie zawraca sobie głowy ich edytowaniem. Wyobraź sobie wideo przedstawiające małe dziecko próbujące uporać się z talerzem spaghetti. Niezły ubaw — przez około pół minuty. Ale gdyby taki film trwał 30 minut? Byłaby to tortura porównywalna z oglądaniem chińskiej opery.

A jednak właśnie tak często bywa z amatorskimi nagraniami wideo. Witryny WWW, takie jak YouTube lub Google Video, uczyniły z krótkich, dobrze zrobionych filmów bardzo ważny środek wyrazu (zapewniając im jednocześnie możliwość błyskawicznego zyskania popularności).

Na szczęście Windows Vista jest wyposażony w narzędzia służące do edycji wideo nagrywanego ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.