O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Media Center

Porozmawiajmy o cyfrowym centrum: Media Center jest pod tym względem lepsze niż jakikolwiek komputer, który mógłbyś kupić. Ten program dostarczany wraz z systemem Windows Vista jest centrum służącym do przechowywania i przeglądania wszystkich zdjęć, własnoręcznie nakręconych filmów, muzyki, programów telewizyjnych (zarówno tych nagranych, jak i skopiowanych). Ale to jeszcze nie wszystko: Media Center potrafi przekształcić komputer PC we w pełni funkcjonalne cyfrowe wideo. Program ten pozwala na oglądanie telewizji, wstrzymywanie odtwarzania, przewijanie w tył i szybkie przewijanie do przodu, rejestrację oglądanych programów, a nawet zapisywanie ich na płytach DVD.

Prawdę powiedziawszy, gdyby wykorzystać możliwości ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required