O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Faksowanie, drukowanie i skanowanie

Wlatach 80. technolodzy naprawdę byli zachwyceni „biurem pozbawionym papierów”. Jednak eksplozja popularności komputerów PC wywołała odwrotny efekt. Na skutek rozpowszechnienia tanich i oferujących wysoką jakość drukarek przeznaczonych dla komputerów PC generowanych jest znacznie więcej wydruków niż kiedykolwiek wcześniej. Ponieważ drukowanie w systemie Windows Vista nie jest zbyt obszernym zagadnieniem, niniejszy rozdział jest krótki.

Instalowanie drukarki

Wszystkie wersje systemu

Drukarka jest urządzeniem peryferyjnym — czyli umieszczonym na zewnątrz obudowy komputera PC — i jako takie nie jest w stanie działać bez specjalnego oprogramowania, nazywanego sterownikiem. To oprogramowanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required