Rozdział 22. Kopie zapasowe i rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów z komputerami PC jest jednym z najtrudniejszych zadań na świecie. Po części dzieje się tak dlatego, iż przy powstawaniu komputerów bierze udział tak wiele firm. Microsoft stworzył system operacyjny Windows, jeszcze inna firma wyprodukowała sam komputer, a oprogramowanie, którego na co dzień używamy, zostało stworzone przez kilkanaście jeszcze innych firm, organizacji lub osób. Ilość konfliktów, jakie mogą wystąpić, oraz problemów, z jakimi możemy się zetknąć, jest praktycznie nieograniczona. To właśnie z tego powodu kupiliśmy komputer w firmie oferującej 24-godzinny, bezpłatny serwis telefoniczny. Być może będziemy go potrzebowali.

Sam system Windows Vista udostępnia ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.