O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 25. Domeny sieciowe

Windows Vista został zaprojektowany do obsługi dwóch różnych rodzajów sieci: z grupami roboczymi (nieformalne sieci w domach i małych firmach) oraz z domenami (sieci większego kalibru, wyposażone w specjalistyczne zabezpieczenia, składające się z kilkunastu do kilku tysięcy stacji roboczych). W zależności od tego, do jakiego typu sieci należy komputer PC, stosuje się różne procedury, a nawet korzysta z nieco innych okien dialogowych.

W Rozdział 24. opisano proces konfiguracji sieci z grupami roboczymi. Niestety, dokładnego opisu konfiguracji korporacyjnej sieci z domenami nie uda się zmieścić w jednym rozdziale. Jest to zadanie dla superfachowca, którego określa się też mianem administratora sieci — jest to osoba, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required