O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Informacje na temat książki

Pomimo wielu ulepszeń wprowadzonych przez lata w systemie Windows jedna funkcja została rozwinięta w niewielkim stopniu. Jest nią dokumentacja tworzona przez Microsoft. Tak naprawdę w przypadku systemu Windows Vista w ogóle nie otrzymuje się dokumentacji w wersji papierowej. W celu uzyskania informacji na temat tysięcy komponentów tworzących system operacyjny należy skorzystać z pomocy elektronicznej.

Niestety, jak szybko się zorientujesz, dokumentacja dostępna w wersji online jest zwięźle napisana, oferuje niewiele szczegółów technicznych i brakuje w niej przykładów i rysunków. Nie można nawet zaznaczyć lub podkreślić miejsca, w którym przerwało się czytanie dokumentacji, ani zapoznawać się z jej treścią, będąc w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required