Informacje na temat książki

Pomimo wielu ulepszeń wprowadzonych przez lata w systemie Windows jedna funkcja została rozwinięta w niewielkim stopniu. Jest nią dokumentacja tworzona przez Microsoft. Tak naprawdę w przypadku systemu Windows Vista w ogóle nie otrzymuje się dokumentacji w wersji papierowej. W celu uzyskania informacji na temat tysięcy komponentów tworzących system operacyjny należy skorzystać z pomocy elektronicznej.

Niestety, jak szybko się zorientujesz, dokumentacja dostępna w wersji online jest zwięźle napisana, oferuje niewiele szczegółów technicznych i brakuje w niej przykładów i rysunków. Nie można nawet zaznaczyć lub podkreślić miejsca, w którym przerwało się czytanie dokumentacji, ani zapoznawać się z jej treścią, będąc w ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.