O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Informacje podstawowe

Aby w jak najbardziej bezproblemowy sposób wykorzystać możliwości systemu Windows, warto zapoznać się z poniższymi zagadnieniami i terminami. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem systemu, bądź przygotowany na ciągłe natykanie się w pomocy systemowej, czasopismach komputerowych i w tej książce na wymienione niżej słowa i stwierdzenia.

Definicja systemu Windows

Windows jest systemem operacyjnym, czyli oprogramowaniem kontrolującym pracę komputera. System zaprojektowano tak, aby spełniał kilka następujących zadań:

  • Umożliwianie uruchamiania programów.  Przede wszystkim system Windows spełnia rolę fundamentu lub zdalnego pilota pozwalającego uruchomić różne aplikacje (oprogramowanie), z którego się korzysta w pracy lub w wolnym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required