Informacje podstawowe

Aby w jak najbardziej bezproblemowy sposób wykorzystać możliwości systemu Windows, warto zapoznać się z poniższymi zagadnieniami i terminami. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem systemu, bądź przygotowany na ciągłe natykanie się w pomocy systemowej, czasopismach komputerowych i w tej książce na wymienione niżej słowa i stwierdzenia.

Definicja systemu Windows

Windows jest systemem operacyjnym, czyli oprogramowaniem kontrolującym pracę komputera. System zaprojektowano tak, aby spełniał kilka następujących zadań:

  • Umożliwianie uruchamiania programów.  Przede wszystkim system Windows spełnia rolę fundamentu lub zdalnego pilota pozwalającego uruchomić różne aplikacje (oprogramowanie), z którego się korzysta w pracy lub w wolnym ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.