O autorach

image with no caption

David Pogue pisze dla gazety „New York Times” cotygodniowe felietony poświęcone tematyce komputerowej. Był nominowany do nagrody Emmy jako korespondent telewizji „CBS News”, a także jest twórcą książek z serii „The Missing Manual” (pol. „Nieoficjalny podręcznik”). David jest autorem lub współautorem 40 książek, w tym dziesięciu z serii „The Missing Manual” i sześciu z serii „For Dummies” (pol. „Dla Bystrzaków”) (między innymi Magic, Opera, Classical Music i Macs). Wcześniej prowadził program na Broadwayu, był magikiem i pianistą. Zdjęcie i inne rzeczy związane z Davidem można znaleźć pod adresem http://www.davidpogue.com. David oczekuje ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.