O zespole redakcyjnym

Teresa Noelle Roberts (redaktorka) jest pracującą na własną rękę redaktorką oraz korektorką, a także pisarką i poetką. Kiedy oderwie się od swego komputera, można ją przyłapać na zajmowaniu się ogródkiem, ćwiczeniu tańca brzucha bądź rozkoszowaniu się pięknymi plażami Nowej Anglii.

Podczas prac nad tym wydaniem książki w obowiązkach redakcyjnych pomagał jej John Cacciatore, doświadczony w pracach na książkami serii „Missing Manual”.

Rose Cassano (autorka ilustracji na okładce) od 20 lat pracuje jako niezależna projektantka i ilustratorka dla przeróżnych zleceniodawców, począwszy od organizacji non profit, a skończywszy na klientach korporacyjnych. Rose mieszka w przepięknej południowej części stanu Oregon, którego mieszkańcy ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.