O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podziękowania

Seria „Nieoficjalny podręcznik” jest wspólnym przedsięwzięciem wyżej przedstawionego zespołu marzeń i pracowników wydawnictwa O’Reilly. Jestem niezmiernie wdzięczny zarówno im, jak i grupie kilku innych osób, które niezwykle życzliwie odnosiły się do niniejszego projektu. Zaliczają się do nich: Matt Parretta oraz Frank Kane, pracownicy działu informacyjnego firmy Microsoft, którzy z wielkim zaangażowaniem pomagali mi szukać potrzebnych informacji; dyrektor produktu Windows Vista — Greg Sullivan, który tolerował moje ciągłe indagacje. Dziękuję firmom HP oraz Motion za wypożyczenie sprzętu testowego. Dziękuję także korektorom Sohaila Abdulali, Johnowi Cacciatore, Genevieve d’Entremont, Jemiemu Peppardowi, Sadowi Preisch i Ellen Seebacher. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required