Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik

Book description

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik to omówienie możliwoci najnowszej wersji najpopularniejszego edytora tekstu, znacznie wykraczajšce poza instrukcję obsługi.

Table of contents

 1. Word 2007 PL. Nieoficjalny Podręcznik
 2. Nieoficjalna czołówka
  1. O autorze
  2. O zespole Creative Team
  3. Podziękowania
  4. Seria „Nieoficjalny podręcznik”
 3. Wstęp
  1. Nowy Word
  2. O tej książce
  3. O strukturze książki
  4. O ukośnikach
  5. Same podstawy
 4. I. Podstawy tworzenia prostych dokumentów Worda
  1. 1. Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentów
   1. Uruchamianie programu Word
   2. Tworzenie nowego dokumentu
    1. Tworzenie nowego, pustego dokumentu
    2. Tworzenie nowego dokumentu na bazie już istniejącego
    3. Tworzenie nowego dokumentu z szablonu
   3. Otwieranie istniejącego dokumentu
   4. Różne widoki dokumentu
    1. Widoki dokumentu: pięć sposobów patrzenia na swój dokument
    2. Narzędzia grupy Pokazywanie/ukrywanie
    3. Powiększanie i zmniejszanie widoku
     1. Powiększanie procentowe
     2. Powiększanie względem strony lub tekstu
     3. Zmiana widoku strony ze wstążki
    4. Grupa Okno — wprowadzanie podziałów
     1. Podgląd wielu okien
   5. Zapisywanie i zamykanie dokumentu
    1. Różne sposoby zapisywania dokumentu
     1. Zapisywanie skrótem klawiaturowym
     2. Zapisywanie poleceniem z menu
     3. Zapisywanie z nową nazwą
  2. 2. Wpisywanie i edytowanie tekstu
   1. Pisanie w edytorze Word
    1. Klikaj i pisz — funkcja Szybkiego formatowania
   2. Zaznaczanie tekstu
    1. Zaznaczanie za pomocą myszy
    2. Zaznaczanie za pomocą klawiatury
    3. Rozszerzanie zaznaczenia
    4. Zaznaczanie wielu fragmentów tekstu w różnych miejscach
   3. Nawigowanie w dokumencie
    1. Poruszanie się przy użyciu klawiatury
    2. Poruszanie się za pomocą paska przewijania
    3. Przeglądanie według nagłówków i innych obiektów
    4. Przeglądanie według zakładek
     1. Tworzenie zakładek
     2. Przechodzenie do zakładki
     3. Usuwanie zakładek
   4. Wycinanie, kopiowanie i wklejanie
    1. Edytowanie za pomocą wstążki
    2. Edytowanie za pomocą skrótów klawiaturowych
    3. Edytowanie za pomocą myszy
    4. Przenoszenie tekstu pomiędzy dwoma dokumentami
    5. Przeglądanie i wklejanie zawartości Schowka
   5. Znajdowanie i zamienianie tekstu
   6. Oszczędzaj klawisze dzięki Szybkim częściom
  3. 3. Ustawianie parametrów dokumentu: marginesów, odstępów w tekście i innych
   1. Dobieranie rozmiaru papieru i układu strony
    1. Zmiana rozmiaru papieru
     1. Dostosowywanie rozmiaru papieru i jego źródła
    2. Ustawianie orientacji papieru
   2. Ustawianie marginesów dokumentu
    1. Wybieranie marginesów predefiniowanych
    2. Ustawianie marginesów niestandardowych
    3. Ustawianie marginesów broszury
   3. Dodawanie tła strony
    1. Dodawanie znaku wodnego
    2. Wybieranie koloru strony
    3. Wstawianie obramowania strony
   4. Dodawanie nagłówków i stopek
    1. Narzędzia nagłówka i stopki
    2. Wstawianie i zmienianie nagłówka
    3. Wstawianie odpowiedniej stopki
    4. Tworzenie własnych nagłówków i stopek
    5. Usuwanie nagłówków, stopek i numerów stron
   5. Praca z wieloma kolumnami
    1. Kolumny niestandardowe
   6. Numery wierszy
   7. Dzielenie wyrazów
    1. Automatyczne dzielenie wyrazów
    2. Ręczne dzielenie wyrazów
     1. Łączniki opcjonalne
     2. Dzielenie zaznaczonego tekstu
     3. Łączniki nierozdzielające
    3. Usuwanie dzielenia wyrazów z dokumentu
  4. 4. Formatowanie tekstu, akapitów i nagłówków
   1. Podstawy formatowania
   2. Formatowanie znaków
    1. Formatowanie za pomocą wstążki lub okna dialogowego Czcionka
    2. Formatowanie za pomocą minipaska narzędzi
    3. Formatowanie za pomocą skrótów klawiaturowych
    4. Zmiana wielkich i małych liter
     1. Kapitaliki w tytule
   3. Formatowanie akapitów
    1. Wyrównywanie tekstu
    2. Ustawianie wcięcia w akapicie
    3. Odstępy między akapitami
    4. Odstępy pomiędzy wierszami
    5. Wstawianie podziału strony i wiersza
   4. Tworzenie list wypunktowania i numerowania
    1. Wypunktowanie akapitów
    2. Punktory niestandardowe
    3. Numerowanie akapitów
    4. Listy wielopoziomowe
   5. Ustawianie tabulatorów
    1. Jak działają pozycje tabulatora?
    2. Podgląd znaczników tabulatora w tekście
    3. Usuwanie i edytowanie tabulatorów
    4. Rodzaje tabulatorów
    5. Znaki wiodące
   6. Linijki w edytorze Word
    1. Zarządzanie ustawieniami tabulatorów za pomocą linijki
     1. Ustawianie pozycji tabulatora
     2. Dopasowywanie i usuwanie tabulatorów za pomocą linijki
    2. Ustawianie marginesów za pomocą linijki
    3. Ustawianie wcięć akapitu za pomocą linijki
   7. Szybkie formatowanie za pomocą Malarza formatów
   8. Formatowanie za pomocą stylów
    1. Stosowanie Szybkich stylów
   9. Modyfikowanie stylów
   10. Zarządzanie zestawami stylów
    1. Tworzenie własnego zestawu stylów
  5. 5. Motywy i szablony
   1. Wybieranie motywu
    1. Gdzie znaleźć więcej motywów
     1. Szukanie motywów na własnym komputerze
     2. Szukanie motywów w sieci
   2. Wybieranie szablonu
    1. Otwieranie dokumentu z szablonu
    2. Używanie zainstalowanych szablonów
  6. 6. Pisownia, gramatyka i narzędzia sprawdzające
   1. Włączanie sprawdzania pisowni i gramatyki
   2. Sprawdzanie pisowni
    1. Sprawdzanie pisowni w trakcie pisania
    2. Ręczne sprawdzanie pisowni
    3. Zarządzanie słownikami niestandardowymi
     1. Usuwanie słowa ze słownika niestandardowego
     2. Dodawanie słowników tematycznych
   3. Sprawdzanie gramatyki i poprawności stylistycznej
   4. Kontrola autokorekty
    1. Jak działa autokorekta
    2. Dostosowywanie opcji autokorekty
    3. Autokorekta matematyczna, Autoformatowanie i Tagi inteligentne
   5. Odkrywanie narzędzi do wyszukiwania edytora Word
    1. Szukanie danych za pomocą panelu Poszukiwanie
   6. Dostęp do tezaurusa w edytorze Word
   7. Tłumaczenie tekstu
    1. Etykiety ekranowe tłumaczenia
   8. Sprawdzanie statystyki dokumentu
  7. 7. Drukowanie dokumentu edytora Word
   1. Szybkie i łatwe drukowanie
   2. Podgląd wydruku
   3. Wybieranie drukarki
    1. Ustawianie drukarki domyślnej
    2. Zgłębianie właściwości drukarki
   4. Drukowanie do pliku Adobe PDF
   5. Wysyłanie faksu z edytora Word
   6. Zmiana ustawień drukowania
    1. Drukowanie części dokumentu
    2. Drukowanie i sortowanie wielu kopii
    3. Drukowanie po obu stronach kartki
   7. Drukowanie kopert
   8. Drukowanie etykiet
   9. Ustawianie opcji drukowania
 5. II. Tworzenie dłuższych i bardziej złożonych dokumentów
  1. 8. Tworzenie konspektu
   1. Przełączanie się na Widok konspektu
   2. Podwyższanie i obniżanie poziomu nagłówków
    1. Kontrola podnagłówków w czasie podwyższania i obniżania
   3. Przenoszenie elementów konspektu
   4. Pokazywanie poszczególnych części konspektu
    1. Rozwijanie i zwijanie poziomów
    2. Pokazywanie i ukrywanie tekstu
    3. Pokazywanie tylko pierwszego wiersza
    4. Pokazywanie formatowania tekstu
  2. 9. Praca z długimi dokumentami
   1. Poruszanie się po dużym dokumencie
   2. Zrozumieć sekcje
    1. Wstawianie podziałów sekcji
   3. Tworzenie spisu treści
    1. Aktualizowanie spisu treści
    2. Ręczna zmiana zawartości spisu treści
     1. Korzystanie z okna dialogowego Oznaczanie hasła spisu treści
    3. Formatowanie spisu treści
     1. Szybkie formatowanie spisu treści
     2. Szczegółowe formatowanie spisu treści
    4. Usuwanie spisu treści
   4. Tworzenie indeksu
    1. Zaznaczanie pozycji indeksu
    2. Budowanie indeksu
    3. Opcja Autozaznaczanie... i plik konkordancji
    4. Aktualizacja indeksu
    5. Usuwanie indeksu
    6. Usuwanie hasła indeksu
   5. Nawigacja za pomocą hiperłączy
    1. Wstawianie zakładek
   6. Odsyłacze wewnątrz dokumentu
    1. Usuwanie odsyłacza
   7. Odsyłanie do rysunków
    1. Tworzenie spisu ilustracji
   8. Tworzenie przypisów dolnych i końcowych
    1. Wstawianie przypisów dolnych i końcowych
    2. Formatowanie przypisów dolnych i końcowych
     1. Usuwanie przypisów dolnych i końcowych
   9. Wstawianie cytatów i tworzenie bibliografii
    1. Wstawianie cytatu
    2. Wstawianie bibliografii
   10. Praca z dokumentem głównym
    1. Tworzenie dokumentu głównego
    2. Praca z dokumentami podrzędnymi
     1. Blokowanie dokumentów podrzędnych
     2. Rozłączanie dokumentów podrzędnych
     3. Usuwanie dokumentów podrzędnych
    3. Formatowanie dokumentu głównego
    4. Drukowanie dokumentu głównego
  3. 10. Organizowanie informacji w tabelach
   1. Tworzenie tabeli
    1. Tworzenie tabeli ze wstążki
    2. Korzystanie z okna dialogowego Wstawianie tabeli
    3. Rysowanie tabeli
    4. Szybkie tabele
   2. Poruszanie się we wnętrzu tabeli
   3. Zaznaczanie części tabeli
   4. Scalanie i dzielenie komórek
   5. Ustawianie szerokości kolumny i wysokości wiersza
    1. Wstawianie kolumn i wierszy
    2. Usuwanie komórek, kolumn, wierszy i tabel
     1. Usuwanie komórek
   6. Formatowanie tabel
    1. Korzystanie ze stylów tabeli
    2. Wyrównywanie tekstu, liczb i danych
    3. Cieniowanie i obramowanie
   7. Obliczenia w tabeli
  4. 11. Wstawianie do dokumentu grafiki, filmów i dźwięku
   1. Inicjały, pola tekstowe i obiekty WordArt
    1. Wstawianie inicjału w akapicie
     1. Zmienianie inicjału
     2. Usuwanie inicjału
    2. Wstawianie pola tekstowego
     1. Dostosowywanie pola tekstowego
    3. Wyginanie napisów narzędziem WordArt
     1. Modyfikowanie obiektu WordArt
   2. Praca z obrazami i obiektami clipart
    1. Wstawianie obrazów do dokumentu
    2. Znajdowanie i używanie obiektów clipart
   3. Praca z obiektami SmartArt
    1. Wybieranie grafiki SmartArt
    2. Wstawianie grafiki SmartArt do dokumentu
    3. Modyfikowanie obiektów SmartArt
   4. Praca z kształtami
   5. Wstawianie wykresów i diagramów
   6. Wstawianie dźwięków, plików wideo i innych obiektów
   7. Wstawianie podpisów i numeracji grafik
  5. 12. Wysyłanie masowej korespondencji za pomocą funkcji korespondencji seryjnej
   1. Podstawy korespondencji seryjnej
    1. Najczęściej spotykane typy dokumentów korespondencji seryjnej
    2. Lista adresatów korespondencji seryjnej
    3. Sześć etapów tworzenia korespondencji seryjnej
   2. Uruchomienie Kreatora korespondencji seryjnej
    1. Wybór rodzaju dokumentu
    2. Wybór adresatów
    3. Napisanie listu
    4. Podgląd listu
    5. Kończenie scalania
   3. Scalanie korespondencji seryjnej do poczty e-mail
   4. Edytowanie listy adresatów
    1. Edytowanie listy adresatów
   5. Sortowanie listy adresatów
    1. Filtrowanie listy adresatów
     1. Wybór opcji na liście rozwijanej Porównanie
    2. Znajdowanie zduplikowanych rekordów
    3. Znajdowanie adresatów
   6. Stosowanie reguł korespondencji seryjnej
 6. III. Udostępnianie dokumentów i współpraca z innymi osobami
  1. 13. Tworzenie stron WWW i blogów
   1. Zapisywanie dokumentów Worda w postaci stron WWW
   2. Tworzenie od podstaw stron WWW
    1. Tworzenie dokumentu ze stroną WWW
    2. Utwórz tabelę z układem strony
    3. Dodaj pasek nawigacji
    4. Dodaj wiersz z prawami autorskimi
    5. Zapisz stronę jako szablon
    6. Dodaj do swojej strony tekst i obrazy
   3. Wskazówki dotyczące projektowania stron WWW
   4. Blogowanie za pomocą programu Word
    1. Zarządzanie kontem bloga
    2. Publikowanie w blogu
   5. Ustawianie opcji sieci WWW
  2. 14. Tworzenie formularzy
   1. Tworzenie formularza drukowanego
    1. Projektowanie formularzy za pomocą tabel
   2. Tworzenie formularza elektronicznego
    1. Czym są formanty zawartości?
    2. Wyświetlanie karty Deweloper
    3. Dodawanie formantów zawartości do formularza
     1. Dodawanie pól tekstowych do formularza
     2. Dodawanie do formularza list rozwijanych
    4. Ochrona formularza elektronicznego
   3. Ustawianie właściwości formantów zawartości
   4. Testowanie formularza
    1. Testowanie formularza drukowanego
    2. Testowanie formularza elektronicznego
  3. 15. Język XML i program Word
   1. Co to jest XML i dlaczego powinno mnie to interesować?
    1. Jak działa XML?
    2. Zalety języka XML
   2. XML i nowy format plików programu Word
    1. Czytanie znaczników XML
    2. Pliki, które sprawiają, że XML działa
   3. Oznaczanie informacji za pomocą formantów zawartości
   4. Dołączanie schematu XML do dokumentu
  4. 16. Współpraca z innymi osobami
   1. Dodawanie komentarzy
    1. Dodawanie komentarzy głosowych
    2. Usuwanie komentarzy
    3. Wyróżnianie tekstu
   2. Śledzenie zmian podczas edycji
    1. Śledzenie i przeglądanie zmian
    2. Modyfikowanie widoku znaczników
     1. Wybór widoku znaczników
     2. Wyświetlanie i ukrywanie różnych typów zmian
     3. Wyświetlanie i ukrywanie adiustacji recenzenta
     4. Dostosowywanie widoku znaczników
    3. Drukowanie poprawek i znaczników
   3. Akceptowanie i odrzucanie zmian
   4. Usuwanie wszystkich komentarzy i śledzonych zmian
   5. Łączenie i porównywanie dokumentów
    1. Porównywanie dwóch dokumentów
   6. Zabezpieczanie dokumentu przed zmianami
    1. Stosowanie ograniczeń formatowania
    2. Zezwalanie na wprowadzanie zmian w niektórych częściach dokumentu
 7. IV. Dostosowywanie programu Word za pomocą makr i innych narzędzi
  1. 17. Dostosowywanie stanowiska pracy
   1. Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp
    1. Dodawanie poleceń do paska narzędzi Szybki dostęp
   2. Tworzenie skrótów klawiaturowych
   3. Personalizowanie opcji programu Word
   4. Zmiana sposobu wyświetlania
    1. Opcje wyświetlania w ustawieniach Popularne
    2. Zmiana ustawień wyświetlania
     1. Opcje wyświetlania strony
     2. Znaczniki formatowania zawsze pokazywane na ekranie
    3. Zaawansowane opcje wyświetlania
     1. Pokazywanie zawartości dokumentu
     2. Opcje wyświetlania
   5. Dostosowywanie ustawień zapisywania dokumentów
    1. Opcje zapisywania dokumentów
     1. Opcje autoodzyskiwania
     2. Domyślna lokalizacja pliku
    2. Opcje edycji w trybie offline
    3. Opcje czcionek osadzonych
   6. Zmiana opcji edycji
    1. Opcje edycji
    2. Opcje wycinania, kopiowania i wklejania
     1. Wklejanie w tym samym dokumencie
     2. Wklejanie między dokumentami
     3. Wklejanie między dokumentami, gdy istnieją konflikty definicji stylów
     4. Wklejanie z innych programów
  2. 18. Zmiana ustawień zabezpieczeń
   1. Używanie podpisów cyfrowych
    1. Tworzenie podpisu cyfrowego
    2. Podpisywanie dokumentu podpisem cyfrowym
    3. Dodawanie wiersza podpisu pakietu Microsoft Office
    4. Usuwanie podpisu cyfrowego
    5. Uzyskiwanie podpisu cyfrowego od trzeciej strony
    6. Sprawdzanie podpisu cyfrowego
   2. Dostosowywanie ustawień Centrum zabezpieczeń
    1. Zabezpieczanie dokumentów przed złośliwymi makrami
    2. Wybór zaufanych wydawców
    3. Tworzenie zaufanej lokalizacji
    4. Ustawianie działania dodatków
    5. Ustawianie działania formantów ActiveX
    6. Ustawienia makr
   3. Wyświetlanie ostrzeżeń
   4. Usuwanie informacji osobistych
  3. 19. Wprowadzenie do makr i języka Visual Basic
   1. Wyświetlanie karty Deweloper
   2. Rejestrowanie makr
    1. Testowanie makra
   3. Uruchamianie makr
    1. Dodawanie makra do paska narzędzi Szybki dostęp
    2. Uruchamianie makra z okna dialogowego Makra
   4. Czytanie kodu języka Visual Basic
    1. Uzyskiwanie pomocy na temat języka Visual Basic
    2. Wprowadzanie prostych zmian w kodzie języka Visual Basic
   5. Używanie podpisów cyfrowych
    1. Sygnowanie makra podpisem cyfrowym
  4. 20. Tworzenie własnych motywów i szablonów
   1. Projektowanie własnych motywów
    1. Definiowanie kolorów motywu
    2. Definiowanie czcionek motywu
     1. Nowe czcionki pakietu Office 2007
    3. Definiowanie efektów motywu
    4. Modyfikowanie i zapisywanie motywów
   2. Projektowanie szablonów dokumentu
    1. Zapisywanie dokumentu programu Word jako szablonu
    2. Ustawienia dokumentu z szablonem
    3. Dodawanie tekstu stałego
    4. Dodawanie formantów zawartości
    5. Dodawanie nagłówka
    6. Dodawanie pozycji autotekstu
    7. Końcowe poprawki i zapisanie szablonu
    8. Testowanie szablonu notatki
   3. Używanie szablonów globalnych
    1. Tworzenie szablonu globalnego
    2. Wczytywanie szablonu globalnego
 8. V. Dodatki
  1. A. Pomoc w programie Word i nie tylko
   1. Wbudowana pomoc programu Word
    1. Korzystanie z artykułów z pomocą
   2. Korzystanie z witryny pakietu Office firmy Microsoft
    1. Grupy dyskusyjne
   3. Niezależne strony WWW
 9. Indeks
 10. Kolofon
 11. Copyright

Product information

 • Title: Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik
 • Author(s): Chris Grover
 • Release date: September 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9781457173677