O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Formatowanie tekstu, akapitów i nagłówków

Formatowanie jest sztuką, dzięki której Twój dokument wygląda efektownie i atrakcyjnie. Poprawne formatowanie wyróżnia poszczególne partie Twojego tekstu i pomaga czytelnikowi zrozumieć przekazywane treści. Formatować można w zasadzie każdy element dokumentu, od pojedynczego znaku do całych akapitów. Zawartość dokumentu musi być czytelna i łatwo wpadająca w oko. Nagłówki powinny być zaznaczone większą, pogrubioną czcionką i zachowywać stały format w całym dokumencie. Ważne słowa muszą wręcz rozbrzmiewać intensywnością, a cycaty koniecznie muszą odcinać się na tle pozostałego tekstu.

Rozdział ten porusza najpierw zagadnienia podstawowe: w jaki sposób formatować pojedyncze znaki i słowa — wybrać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required