O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Drukowanie dokumentu edytora Word

Wżyciu każdego dokumentu Worda przychodzi taki moment, że zostaje on wysłany do drukarki. Nawet te, które stworzono z myślą o wysłaniu mailem czy zostały zapisane w formacie Adobe Acrobat (.pdf), po dotarciu do odbiorcy mogą trafić do drukarki. Niektórzy wolą robić korektę na papierze, zanim wyślą kopię elektroniczną, ponieważ uważają, że w ten sposób lepiej wychwycą wszystkie błędy.

Word daje Ci duże możliwości drukowania dokumentów. Informacje zawarte w tym rozdziale pokażą Ci, jak robić rzeczy, które sprawiłyby, że Gutenberg zarzuciłby swój wynalazek i zaczął od najprostszych i najszybszych sposobów drukowania całego dokumentu. Nauczysz się, jak wybrać najlepszą drukarkę do danego projektu (na przykład ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required