O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Praca z długimi dokumentami

Dłuższy dokument to większe wyzwanie dla autora. Im więcej jest w nim stron, tym więcej znajduje się na nich szczegółów, na które trzeba zwracać uwagę. Na szczęście komputery świetnie radzą sobie ze szczegółami, więc edytor Word odda Ci nieocenione przysługi, gdy przyjdzie do pracy nad większym projektem. Ten rozdział wprowadzi Cię w arkana poruszania się po długich dokumentach i dzielenia ich na mniejsze sekcje. Duże dokumenty często wymagają dodatkowych elementów, jak spis treści, indeks, hiperłącza, zakładki, odsyłacze, przypisy czy cytowania źródeł. Word zapewnia narzędzia, dzięki którym wstawianie tych elementów będzie prostsze i nie przyprawi Cię więcej o ból głowy; tym właśnie zajmiemy się w tym rozdziale. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required