O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Zmiana ustawień zabezpieczeń

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, firma Microsoft nie cieszy się dobrą reputacją. Z pewnością jedną z zalet programu Word jest jego otwartość umożliwiająca programistom pisanie dodatków i makr (niewielkich programów uruchamianych w edytorze). Dzięki tym narzędziom Word może być jeszcze bardziej przydatny. Niestety, te same narzędzia mogą być wykorzystywane przez niecnych programistów, po to aby wykradać informacje i siać spustoszenie w systemach użytkowników. Wraz z wprowadzeniem pakietu Office 2007 Microsoft podjął pewne kroki, aby zapewnić użytkownikom komputerów większe bezpieczeństwo. W tym rozdziale pokazałem sposoby używania funkcji, które sprawiają, że otaczający świat jest bezpieczniejszy dla użytkownika ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required