O'Reilly logo

Wordpress. Tworzenie własnych motywów by Jeffrey Way, Brandon R. Jones, Raena Jackson Armitage, Alan Cole

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Budowa motywu WordPressa

W Rozdział 2. przeprowadziliśmy proces planowania motywu, czego owocem była mapa witryny i kilka schematów rozmieszczenia jej składowych. Teraz, pamiętając o zasadach projektowania nakreślonych w tym rozdziale, zamienimy nasze schematy w prawdziwe elementy, z których zbudowany jest motyw WordPressa.

Czym zatem są wspomniane w poprzednim akapicie elementy? Tak jak każdy inny system zarządzania treścią, WordPress ma budowę modułową. Oznacza to, że np. pasek boczny, który widzimy na jednej stronie serwisu, prawie zawsze wygląda identycznie jak pasek boczny na jego innych stronach. To samo dotyczy nagłówka, stopki i innych składowych stron. Wszystkie te elementy razem wzięte składają się na kompletny motyw WordPressa i każdemu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required