Budowa motywu WordPressa

W Rozdział 2. przeprowadziliśmy proces planowania motywu, czego owocem była mapa witryny i kilka schematów rozmieszczenia jej składowych. Teraz, pamiętając o zasadach projektowania nakreślonych w tym rozdziale, zamienimy nasze schematy w prawdziwe elementy, z których zbudowany jest motyw WordPressa.

Czym zatem są wspomniane w poprzednim akapicie elementy? Tak jak każdy inny system zarządzania treścią, WordPress ma budowę modułową. Oznacza to, że np. pasek boczny, który widzimy na jednej stronie serwisu, prawie zawsze wygląda identycznie jak pasek boczny na jego innych stronach. To samo dotyczy nagłówka, stopki i innych składowych stron. Wszystkie te elementy razem wzięte składają się na kompletny motyw WordPressa i każdemu ...

Get Wordpress. Tworzenie własnych motywów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.