Budowanie strony głównej w stylu czasopisma

Czas na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy na temat obsługi szablonów przez system WordPress. Zaczynamy dostosowywać motyw do własnych upodobań.

Domyślny styl motywu Thematic jest, mówiąc oględnie, jakiś taki blogowy. Nie to, żebyśmy mieli coś przeciwko blogom, ale chcielibyśmy, aby nasz motyw był nieco bardziej wymuskany. Do końca tego rozdziału będziemy zajmować się modyfikowaniem strony głównej, a mówiąc ściślej, zrobimy porządek z tym paskiem bocznym, wygospodarujemy miejsce na fragmenty i miniatury kilku najnowszych postów oraz dodamy element stopki tylko dla tej strony, który będzie wyświetlał powtórnie listę stron motywu. Oprócz tego dodamy łącza do mediów społecznościowych i przypiszemy ...

Get Wordpress. Tworzenie własnych motywów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.