O'Reilly logo

Wordpress. Tworzenie własnych motywów by Jeffrey Way, Brandon R. Jones, Raena Jackson Armitage, Alan Cole

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Budowanie strony głównej w stylu czasopisma

Czas na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy na temat obsługi szablonów przez system WordPress. Zaczynamy dostosowywać motyw do własnych upodobań.

Domyślny styl motywu Thematic jest, mówiąc oględnie, jakiś taki blogowy. Nie to, żebyśmy mieli coś przeciwko blogom, ale chcielibyśmy, aby nasz motyw był nieco bardziej wymuskany. Do końca tego rozdziału będziemy zajmować się modyfikowaniem strony głównej, a mówiąc ściślej, zrobimy porządek z tym paskiem bocznym, wygospodarujemy miejsce na fragmenty i miniatury kilku najnowszych postów oraz dodamy element stopki tylko dla tej strony, który będzie wyświetlał powtórnie listę stron motywu. Oprócz tego dodamy łącza do mediów społecznościowych i przypiszemy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required