O'Reilly logo

Wordpress. Tworzenie własnych motywów by Jeffrey Way, Brandon R. Jones, Raena Jackson Armitage, Alan Cole

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodawanie do motywu własnego obszaru na widżety

Wiemy, że motyw Thematic ma w stopce trzy obszary na widżety nazywane Subsidiary Aside. Wszystkie one są zapisane w kontenerze div o identyfikatorze subsidiary.

W ramach przykładu dodamy nad nimi jeszcze jeden obszar na widżety, który będzie można rozciągnąć na pełną szerokość i który zastąpi wpisaną na stałe listę stron z Rozdział 5.

Rejestracja obszaru na widżety

Pierwszą czynnością przy dodawaniu do motywu obszaru na widżety jest zarejestrowanie go w systemie WordPress, aby został wyświetlony w sekcji administracji widżetami.

Aby zachować porządek w pliku functions.php, utworzymy nowy plik w folderze library naszego motywu potomnego i nazwiemy go widget-areas.php. Następnie dołączymy go ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required