Dodawanie plików

Po zapoznaniu się z hierarchią szablonów i sposobami wykorzystania jej do własnych celów czas poznać kolejną ważną cechę motywów WordPressa. Możesz już się domyślać, o co chodzi, jeśli uważnie przyjrzałeś się pokazywanej wcześniej liście szablonów motywu Thematic. Niektóre z nich (np. header.php) nie są związane z żadną konkretną stroną ani z żadnym typem stron w witrynie. W takim razie kiedy i do czego są używane? Tak się składa, że system WordPress ma zestaw funkcji, które służą do dołączania do stron różnych często używanych komponentów:

  • get_header pobiera plik header.php.

  • get_footer pobiera plik footer.php.

  • get_sidebar pobiera plik sidebar.php.

  • get_searchform pobiera plik searchform.php — jeśli go nie ma, WordPress wyświetla ...

Get Wordpress. Tworzenie własnych motywów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.