Dopieszczanie swojego motywu

Już jesteś? Świetnie! Możemy zacząć dobierać się do niektórych słodziutkich szablonów. Wprowadzimy jeszcze trzy zmiany. Oto one w kolejności od najłatwiejszej: najpierw do każdego postu dodamy przyciski mediów społecznościowych, następnie u dołu postów wstawimy dane autora, a na koniec wykończymy naszą stronę główną w stylu czasopisma szerokim postem i kilkoma urywkami wpisów.

Dodawanie przycisków mediów społecznościowych do postów

Wszystkie wprowadzane przez nas do tej pory modyfikacje wykonaliśmy przy użyciu zdarzeniowych punktów zaczepienia. Może teraz spróbujemy filtrowego? W przeciwieństwie do zdarzeń filtry pobierają od systemu WordPress jakąś treść, którą muszą zmienić i przekazać dalej — do obróbki przez ...

Get Wordpress. Tworzenie własnych motywów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.