O'Reilly logo

Wordpress. Tworzenie własnych motywów by Jeffrey Way, Brandon R. Jones, Raena Jackson Armitage, Alan Cole

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Krótkie podsumowanie

Zanim zaczniemy wprowadzać bardziej wymyślne zmiany w naszym motywie, chciałabym, abyśmy zobaczyli na przykładzie, jak te wszystkie pliki szablonów i punkty zaczepienia współpracują ze sobą w procesie generowania ostatecznego wyniku oglądanego w oknie przeglądarki internetowej. Dobrym punktem wyjściowym jest plik szablonu single.php. Służy on do sterowania wyświetlaniem pojedynczych postów. Otwórz go w swoim edytorze kodu i spójrz na zawartość:

Przykład 5-11. thematic/single.php

<?php

  // calling the header.php
  get_header();

  // action hook for placing content above #container
  thematic_abovecontainer();

?>

    <div id="container">

      <?php thematic_abovecontent(); ?>

      <div id="content">

        <?php

        the_post();

        // create the navigation above ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required