O'Reilly logo

Wordpress. Tworzenie własnych motywów by Jeffrey Way, Brandon R. Jones, Raena Jackson Armitage, Alan Cole

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Mapa i układ stron

Projektowanie mapy witryny i układu stron dla motywów WordPressa wygląda nieco inaczej niż w przypadku zwykłych serwisów internetowych, ponieważ w WordPressie nigdy do końca nie wiadomo, jaka treść będzie prezentowana. Nie da się przewidzieć liczby stron, podstron czy postów i nie ma możliwości zaplanowania, że w wybranych sekcjach będzie się znajdować taka, a nie inna zawartość. Mimo to musimy jednak naszkicować podstawowy schemat struktury motywu i zaplanować miejsca do wyświetlania określonych elementów treści. Czynności te nazywa się odpowiednio sporządzaniem mapy witryny i opracowywaniem układu stron.

Mapa witryny

Mapy witryn WordPressa w większości są do siebie podobne, a to, co odróżnia od siebie poszczególne serwisy, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required