Mapa i układ stron

Projektowanie mapy witryny i układu stron dla motywów WordPressa wygląda nieco inaczej niż w przypadku zwykłych serwisów internetowych, ponieważ w WordPressie nigdy do końca nie wiadomo, jaka treść będzie prezentowana. Nie da się przewidzieć liczby stron, podstron czy postów i nie ma możliwości zaplanowania, że w wybranych sekcjach będzie się znajdować taka, a nie inna zawartość. Mimo to musimy jednak naszkicować podstawowy schemat struktury motywu i zaplanować miejsca do wyświetlania określonych elementów treści. Czynności te nazywa się odpowiednio sporządzaniem mapy witryny i opracowywaniem układu stron.

Mapa witryny

Mapy witryn WordPressa w większości są do siebie podobne, a to, co odróżnia od siebie poszczególne serwisy, ...

Get Wordpress. Tworzenie własnych motywów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.