O'Reilly logo

Wordpress. Tworzenie własnych motywów by Jeffrey Way, Brandon R. Jones, Raena Jackson Armitage, Alan Cole

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Modele warte uwagi

Mimo iż faktycznie jako model można wykorzystać każdy motyw, istnieje pewna liczba prac, które zostały zaprojektowane specjalnie do tego celu. Przyjrzymy się im teraz oraz zobaczymy kilka motywów potomnych, które utworzono na ich bazie.

Modele darmowe

Oto kilka fantastycznych motywów, które są dostępne bezpłatnie.

Thematic

Widoczny na Rysunek 4-1 motyw Thematic Iana Stewarta to jeden z najbardziej znanych motywów-modeli w internecie. Nie jest tak bez powodu — ma on tysiące użytkowników, został przetestowany pod kątem współpracy z dziesiątkami wtyczek i bardzo łatwo można znaleźć do niego pomoc. Motyw ten można pobrać z witryny ThemeShaper[18], w której znajduje się ogromna kolekcja kursów budowania motywów potomnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required