O'Reilly logo

Wordpress. Tworzenie własnych motywów by Jeffrey Way, Brandon R. Jones, Raena Jackson Armitage, Alan Cole

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Niech treść Cię prowadzi

Wybór rodzaju treści, dla której będzie tworzony motyw, to bardzo ważna decyzja. Będzie ona miała duży wpływ na decyzje projektowe podejmowane później oraz na zestaw funkcji, które będziemy chcieli dodać. W większości przypadków możemy pozwolić treści działać samodzielnie — zaplanowanie uzupełniających ją funkcji może być bardzo łatwe, jeśli tylko pozwolimy jej mówić samej za siebie.

Istnieje niezliczona ilość rodzajów treści i jeszcze więcej rozmaitych hybryd. Dla czterech przykładowych deklaracji, które wyróżniliśmy wcześniej, można określić następujące rodzaje treści głównej:

Motyw dla blogu

System WordPress powstał w oparciu o klasyczny model blogu, czyli witryny z często aktualizowaną treścią tekstową. Odwiedzający ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required